Iedere dag worden er 500 baby’s geboren in Nederland.WELKOM

Welkom bij de vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).
Ongeboren en geboren menselijk leven is waardevol en kwetsbaar. Ook bij onbedoelde zwangerschap.
Het leven is aan de ouders geschonken en verdient zorg en bescherming.

De VBOK

De VBOK wil het maatschappelijk draagvlak voor bescherming van het ongeboren leven vergroten. Dit doen we door op een respectvolle en bewogen manier - namens en met de leden - de publieke opinie te beïnvloeden. We inspireren tot actief deelnemen en rusten elkaar hiervoor toe. Ook creëren we financiële middelen om deskundige preventie, ondersteuning en zorg te bieden.

De rol van Siriz

Siriz is ontstaan vanuit de VBOK en een professionele organisatie voor iedereen die met onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Siriz biedt hulp bij het maken van een keuze en biedt waar nodig opvang. Siriz gaat het open gesprek met jongeren aan met het oog op preventie en bewustwording.

Nieuwe stijl

Wij zijn nog druk bezig met het uitbouwen van een nieuwe huisstijl. Deze website is een eerste stap en laat daarmee al de nieuwe stijl zien.

 

Leven verdient steun

Door onder meer financiële steun van de VBOK kan Siriz vrouwen met een onbedoelde zwangerschap helpen,
tienermoeders opvangen en aan jongeren voorlichting geven. Siriz kan jaarlijks 2.500 hulpvragen beantwoorden, 20.000 jongeren in het onderwijs bereiken en een plek bieden aan 20 jonge moeders en 20 kinderen in het opvanghuis.

Word vrijwilliger

Word lid of donateur

ORGANISATIE

Bestuur

Het bestuur van de VBOK staat voor de opgave de vereniging te revitaliseren. Daartoe wordt een
strategie ontwikkeld en uitgevoerd. Het bestuur vervult hierin een initiërende en rol. Het bestuur
bestaat uit de volgende leden:
- M. (Marjan) Haak-Griffioen (voorzitter);
- drs. H.L. (Huib) van der Kolk

Ledenorganisatie

De Ledenorganisatie geeft uitvoering aan de missie van de VBOK en bestaat momenteel uit:
Arthur (B.) Alderliesten. De Ledenorganisatie wordt in de loop van 2015 uitgebreid tot een kleine,
maar slagvaardige organisatie.

Nieuwe bestuursleden gevraagd!

Een klein, maar buitengewoon enthousiast, nieuw bestuur is begonnen met de werkzaamheden
op te pakken die nodig zijn om de vereniging weer tot bloei te brengen. Nu de contouren van nieuw
beleid zichtbaar worden, is het ook duidelijk dat het huidige bestuur te klein is om al het werk
aan te kunnen. Daarom is dit het moment om te zoeken naar uitbreiding van het bestuur.

Meer informatie kunt u hier lezen.
Uw sollicitatiebrief met CV kunt u sturen naar bestuur@vbok.nl of neem contact op via ons formulier.
De VBOK is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)    

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:
- ds. O. Bottenbleij;
- dr. ir. J. van der Graaf;
- rabbijn L.B. van de Kamp;
- Vonne van der Meer;
- Monseigneur G.J.N. de Korte;
- dr. C.A. Voorham;
- ds. J. Wessels.

Beleidstukken

Beleidsplan 2015      [open in PDF]
Jaarrekening 2014    [open in PDF]
Jaarverslag 2014       [open in PDF]


NIEUWS

VBOK-event: blijvende zorg voor het ongeboren leven

Hoe vragen we blijvende aandacht voor het ongeboren leven? Dat was de vraag die de VBOK zichzelf stelde op het VBOK-event op 9 juni. Meerdere sprekers, meerdere antwoorden. Marjan Haak stelde dat het taboe op de negatieve gevolgen van abortus, zoals depressiviteit en kinderloosheid, moet worden doorbroken. Gedegen onderzoeksresultaten moeten hieraan bijdragen. “Veel vrouwen weten niet eens meer dat er een alternatief is voor abortus. Die onbekendheid vraagt des te meer om actie.”

Andreas Kinneging liet zien dat het in het abortusdebat eigenlijk gaat om de vrijheid van de vrouw. Deze ‘afgod’ vertroebelt het gesprek over zorg van en bescherming van het ongeboren leven. Kinneging: “Wat in een abortuskliniek gebeurt, is eigenlijk ten hemel schreiend. Dat vinden ten diepste ook de mensen die er werken. Waarom gaan ze er dan toch mee door? Omdat ze vinden dat er een fundamentele waarde tegenover staat die zwaarder weegt: het recht, de vrijheid van de vrouw om zelf te kiezen. Er is vrijwel niemand onder de voorstanders van abortus die diep in zijn hart het weghalen van een ongeboren kind vergelijkt met het weghalen van een wrat. Nee, men ziet het veeleer als een tragische keus; een keuze tussen twee goede zaken die niet allebei tegelijkertijd te realiseren zijn: het leven van het kind en de vrijheid van de vrouw. In dat geval telt het laatste het zwaarst. In de discussie zou het daarom moeten gaan over de vraag hoe belangrijk vrijheid nu eigenlijk werkelijk is. En of het terecht is dat met het argument van de vrijheid alle andere argumenten van tafel worden geveegd.”

Download de lezing

De pers:
- RD / De VBOK pakt oude strijdbijl weer op
- RD / Conservatief Kinneging abortus bij afwijking mag
- ND / Abortusdebat moet gaan over de vraag: Hoe belangrijk is vrijheid?


Nieuwsarchief:
1/4/2015 | Arthur Alderliesten per 1-4-2015 benoemd tot manager ledenorganisatie

CONTACT

Contactgegevens

Postadres
VBOK
Postbus 559
3800 AN Amersfoort
info@vbok.nl
+31 (0)33 463 82 12

Overige gegevens

IBAN NL36INGB0002585780
KVK   405 30 980
BTW  NL003108764.B01
RSIN  003108764

Word vrijwilliger

Het werk van Siriz is hard nodig. Het geven van voorlichting op scholen, bieden van hulpverlening bij onbedoelde zwangerschap en waar nodig opvang. Als vrijwilliger kunt u concreet aan de slag voor onze doelgroep. Heeft u tijd om bij te dragen aan dit belangrijke werk? U bent van harte welkom!

Word vrijwilliger