Iedere dag worden er 500 baby’s geboren in Nederland.WELKOM

Welkom bij de vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).

Elk leven is waardevol en kwetsbaar.
Het verdient zorg en bescherming.
Ongeboren leven in het bijzonder.

De VBOK

De VBOK wil het maatschappelijk draagvlak voor bescherming van het ongeboren leven vergroten.
Dit doen we door op een respectvolle en bewogen manier - namens en met de leden -
de publieke opinie te beïnvloeden. We inspireren tot actief deelnemen en rusten elkaar hiervoor toe.
Ook creëren we financiële middelen om deskundige preventie, ondersteuning en zorg te bieden.

De rol van Siriz

Siriz is ontstaan vanuit de VBOK en een professionele organisatie voor iedereen die met onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Siriz biedt hulp bij het maken van een keuze en biedt waar nodig opvang. Siriz gaat het open gesprek met jongeren aan met het oog op preventie en bewustwording.

 

Leven verdient steun

Door onder meer financiële steun van de VBOK kan Siriz vrouwen met een onbedoelde zwangerschap helpen,
tienermoeders opvangen en aan jongeren voorlichting geven. Siriz kan jaarlijks 2.500 hulpvragen beantwoorden, 20.000 jongeren in het onderwijs bereiken en een plek bieden aan 20 jonge moeders en 20 kinderen in het opvanghuis.

Word vrijwilliger

Word lid of donateur

Steun met belastingvoordeel

ORGANISATIE

Bestuur

Het bestuur van de VBOK staat voor de opgave de vereniging te revitaliseren. Daartoe wordt een
strategie ontwikkeld en uitgevoerd. Het bestuur vervult hierin een initiërende en rol. Het bestuur
bestaat uit de volgende leden:
- M. (Marjan) Haak-Griffioen (voorzitter);
- R. (Rinze) Broekema (secretaris);
- drs. H.L. (Huib) van der Kolk (penningmeester).

Ledenorganisatie

De Ledenorganisatie geeft uitvoering aan de missie van de VBOK en bestaat momenteel uit het volgende enthousiaste team:

- Arthur Alderliesten, algemeen manager
- Evelien van Essen, fondsenwerver particulieren
- Pauline Kuiper, coach vrijwillige inzet lokaal
- Anneke Scholma, ledenadministrateur
- Agaath de Weerd, coach vrijwillige inzet landelijk

Beloningsbeleid

De beloning van de medewerkers in dienst van de VBOK is conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. Voor bestuursleden geldt een vacatieregeling.
De VBOK is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)    

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:
- ds. O. Bottenbleij;
- dr. ir. J. van der Graaf;
- rabbijn L.B. van de Kamp;
- Vonne van der Meer;
- Monseigneur G.J.N. de Korte;
- dr. C.A. Voorham;
- ds. J. Wessels;
- ds. W. Visscher.

Beleidstukken

Doelstellingen 2016 [open in PDF]
Jaarrekening 2014    [open in PDF]
Jaarverslag 2014       [open in PDF]

Klachtenreglement

Wanneer u een klacht heeft, stellen wij het op prijs dat u contact met ons opneemt. Hier vindt u ons klachtenreglement waarin u kunt lezen op welke manier u contact met ons kunt opnemen.


NIEUWS

VBOK lanceert nieuw magazine

Op dinsdag 15 december lanceert de VBOK de volledig vernieuwde versie van het VBOK-magazine Laat Leven. Met dit magazine wil de VBOK leden en donateurs informeren en inspireren om zelf een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk gesprek over het ongeboren leven. De eerste editie heeft als thema 'Op weg naar het volmaakte kind' en valt op 15 december op de mat bij zestigduizend leden en donateurs van de VBOK.

Inspireren tot maatschappelijk debat
In elke editie van Laat Leven, dat twee keer per jaar verschijnt, staat een maatschappelijk relevant thema centraal dat verband houdt met het ongeboren kind. Door een mix van inhoudelijke artikelen, reportages, recensies, interviews en een column wil de VBOK lezers inspireren om zelf een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over het ongeboren kind. Daarnaast worden leden en achterban geïnformeerd over het werk van VBOK en uitvoeringsorganisatie Siriz.

Niet normaal
Marjan Haak, voorzitter van de VBOK, is verheugd over de verschijning van het magazine. ‘Ik ben heel blij dat we met dit blad een middel hebben om mensen weer aan het denken te zetten over het ongeboren kind. Het is zo gemakkelijk om gewoon maar te accepteren dat abortus er nu eenmaal is. Het is toch niet normaal dat elk jaar meer dan 30.000 kinderen niet geboren mogen worden?’

Cafés en wachtruimtes
Met Laat Leven mikt de VBOK op haar achterban, maar ook op de doelgroep die de visie op de beschermwaardigheid van het ongeboren leven niet deelt. Volgend jaar hoopt de VBOK het blad ook bij openbare gelegenheden aan te bieden, zoals bibliotheken, café’s en wachtruimtes.

‘Op weg naar het volmaakte kind’
Het eerste nummer in de vernieuwde stijl heeft als thema ‘Op weg naar het volmaakte kind’. Arthur Alderliesten, hoofdredacteur van Laat Leven, schrijft in zijn hoofdredactioneel: ‘Gezien de snelle ontwikkelingen in de wetenschap duurt het niet lang meer voor mensen in de ‘genetische supermarkt’ hun kind kunnen samenstellen op eigenschappen als onder meer haarkleur, lengte, spiersterkte, concentratievermogen en muzikaliteit. Maar als dit allemaal kan, wíllen we wel leven als op een achtste scheppingsdag? Zijn we in deze verregaande vorm van beheersing nog wel ontvankelijk voor het ongevraagde, het onverwachte, het wonder?’ In een uitgebreid artikel gaat prof. dr. Theo Boer in op deze vraag. Hierin stelt hij de vraag: ‘wat heb je eraan als die supermensen uiteindelijk net zulke ongeduldige, jaloerse of driftige wezens blijken te zijn als wijzelf?’ Ook is het verhaal opgenomen van een vader en moeder die er bewust voor kozen hun dochtertje Emma met een dodelijke genetische afwijking toch geboren te laten worden. Tegen de suggestie van de behandelend arts in. Daarnaast vertellen Natasja en Allert Jan Versluis hoe zij zich vanuit hun liefde voor jonge moeders het leef-/leerhuis van Siriz in Gouda gaan beheren.

Belangstellenden kunnen een exemplaar opvragen bij de VBOK.

Bestel nu


Nieuwsarchief:
15/12/2015 | Siriz vernieuwt zorgaanbod in Gouda
10/07/2015 | VBOK-Event: Blijvende zorg voor het ongeboren leven
01/04/2015 | Arthur Alderliesten per 1-4-2015 benoemd tot manager ledenorganisatie

CONTACT

Contactgegevens

Bezoekadres
Arnhemseweg 23
3811 NN Amersfoort
+31 (0)33 463 82 12

Postadres
Postbus 559
3800 AN Amersfoort

info@vbok.nl

Overige gegevens

IBAN NL36INGB0002585780
KVK   405 30 980
BTW  NL003108764.B01
RSIN  003108764

Word vrijwilliger

Ben je ook van mening dat het ongeboren kind een plek in de samenleving verdient? Word dan ambassadeur van het leven en maak het verschil in je eigen omgeving. Graag kijken we met je waar je kennis, initiatieven of talenten liggen om met ons hieraan een invulling te geven. Welkom bij de VBOK!

Word vrijwilliger