Iedere dag worden er 500 baby’s geboren in Nederland.WELKOM

Welkom bij de vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).
Ongeboren en geboren menselijk leven is waardevol en kwetsbaar. Ook bij onbedoelde zwangerschap.
Het leven is aan de ouders geschonken en verdient zorg en bescherming.

De VBOK

De VBOK wil het maatschappelijk draagvlak voor bescherming van het ongeboren leven vergroten. Dit doen we door op een respectvolle en bewogen manier - namens en met de leden - de publieke opinie te beïnvloeden. We inspireren tot actief deelnemen en rusten elkaar hiervoor toe. Ook creëren we financiële middelen om deskundige preventie, ondersteuning en zorg te bieden.

De rol van Siriz

Siriz is ontstaan vanuit de VBOK en een professionele organisatie voor iedereen die met onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Siriz biedt hulp bij het maken van een keuze en biedt waar nodig opvang. Siriz gaat het open gesprek met jongeren aan met het oog op preventie en bewustwording.

Nieuwe stijl

Wij zijn nog druk bezig met het uitbouwen van een nieuwe huisstijl. Deze website is een eerste stap en laat daarmee al de nieuwe stijl zien.

 

Leven verdient steun

Door onder meer financiële steun van de VBOK kan Siriz vrouwen met een onbedoelde zwangerschap helpen,
tienermoeders opvangen en aan jongeren voorlichting geven. Siriz kan jaarlijks 2.500 hulpvragen beantwoorden, 20.000 jongeren in het onderwijs bereiken en een plek bieden aan 20 jonge moeders en 20 kinderen in het opvanghuis.

Word vrijwilliger

Word lid of donateur

ORGANISATIE

Bestuur

Het bestuur van de VBOK staat voor de opgave de vereniging te revitaliseren. Daartoe wordt een
strategie ontwikkeld en uitgevoerd. Het bestuur vervult hierin een initiërende en rol. Het bestuur
bestaat uit de volgende leden:
- M. (Marjan) Haak-Griffioen (voorzitter);
- drs. H.L. (Huib) van der Kolk

Ledenorganisatie

De Ledenorganisatie geeft uitvoering aan de missie van de VBOK en bestaat momenteel uit:
Arthur (B.) Alderliesten. De Ledenorganisatie wordt in de loop van 2015 uitgebreid tot een kleine,
maar slagvaardige organisatie.

Nieuwe bestuursleden gevraagd!

Een klein, maar buitengewoon enthousiast, nieuw bestuur is begonnen met de werkzaamheden
op te pakken die nodig zijn om de vereniging weer tot bloei te brengen. Nu de contouren van nieuw
beleid zichtbaar worden, is het ook duidelijk dat het huidige bestuur te klein is om al het werk
aan te kunnen. Daarom is dit het moment om te zoeken naar uitbreiding van het bestuur.

Meer informatie kunt u hier lezen.
Uw sollicitatiebrief met CV kunt u sturen naar bestuur@vbok.nl of neem contact op via ons formulier.
De VBOK is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)    

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:
- ds. O. Bottenbleij;
- dr. ir. J. van der Graaf;
- rabbijn L.B. van de Kamp;
- Vonne van der Meer;
- Monseigneur G.J.N. de Korte;
- dr. C.A. Voorham;
- ds. J. Wessels.

Beleidstukken

Beleidsplan 2015      [open in PDF]
Jaarrekening 2014    [open in PDF]
Jaarverslag 2014       [open in PDF]


BIJEENKOMSTEN

9 juni 2015
Algemene Ledenvergadering

Datum : 9 juni 2015
Locatie : Gerfkamer, Joriskerk te Amersfoort [Route]
Tijdstip : Inloop vanaf 18.30 uur, aanvang vergadering 19.00 uur

Agenda
1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 25 november 2015 *
3. Jaarverslag 2014 *
4. Jaarrekening 2014 *
5. Dechargeren bestuur
6. Vaststellen opnieuw geformuleerde visie en missie *
7. Rondvraag
8. Sluiting

De met * gemarkeerde stukken kunt u opvragen:
- per post (Postbus 559, 3800 AN Amersfoort)
- per e-mail (info@vbok.nl)
- telefonisch (033 463 82 12)

Of hier downloaden:
- Programma ALV 2015 [open in PDF]
- Notulen ledenvergadering 2014 [open in PDF]
- Jaarverslag 2014 [open in PDF]
- Jaarrekening 2014 [open in PDF]

Aanmelden
Wilt u zich uiterlijk 8 juni 2015 voor deze vergadering aanmelden? Dat kan:
- per post (Postbus 559, 3800 AN Amersfoort)
- per e-mail (info@vbok.nl)
- telefonisch (033 463 82 12)

9 juni 2015 Landelijk VBOK-event:
‘blijvende zorg voor het ongeboren leven’

Datum : 9 juni 2015
Locatie : Gerfkamer, Joriskerk te Amersfoort [Route]
Tijdstip : Start om 20.00 uur

Het ongeboren leven verdient blijvende zorg, aandacht en bescherming. Recent gaf minister Schippers aan geen principiële bezwaren te hebben tegen de verstrekking van een abortuspil via apotheken. Wordt binnenkort de NIP-test aan alle zwangere vrouwen aangeboden waaruit kan blijken dat ze een kindje met het Down-syndroom verwachten? Cijfers wijzen uit dat deze diagnose in meer dan 90% van de zwangerschappen leidt tot abortus…
Hoe kunnen we omgaan met deze ontwikkelingen? Hoe kunnen we blijvende zorg en bescherming bieden?

Alle reden om met elkaar na te denken over het thema:
Blijvende zorg voor het ongeboren leven.

Sprekers
Alie Hoek-van Kooten (schrijver, docent, arts) en Andreas Kinneging (pleitbezorger van het conservatisme in Nederland). Verder is er muziek en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

download het programma

Aanmelden
Wilt u zich uiterlijk 1 juni 2015 voor deze vergadering aanmelden? Dat kan:
- per post (Postbus 559, 3800 AN Amersfoort)
- per e-mail (info@vbok.nl)
- telefonisch (033 463 82 12)
- online inschrijven

NIEUWS

Arthur Alderliesten per 1-4-2015 benoemd tot manager ledenorganisatie

Het bestuur van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) heeft besloten om Arthur Alderliesten per 1 april 2015 te benoemen tot manager ledenorganisatie van de de VBOK. De opdracht aan Arthur van het bestuur is om de ledenorganisatie te activeren om namens en met de leden de publieke opinie te beïnvloeden, en vrijwilligers en fondsen te werven voor preventie, ondersteuning en zorg. Arthur is tot 1 april 2015 werkzaam bij ProRail als programmamanager capaciteitsverdeling. Over zijn nieuwe baan zegt Arthur: “De VBOK is een vereniging met een inspirerende missie. Ik kijk er naar uit om in deze nieuwe fase samen met vele andere van de ruim zestigduizend leden deze missie opnieuw handen en voeten te geven.”

Arthur was sinds 25 november 2014 secretaris van de VBOK. Al snel gaf hij te kennen zich graag fulltime te willen inzetten voor de vereniging. Na een assessment heeft het bestuur besloten om Arthur per 1 april 2015 te benoemen tot manager ledenorganisatie. Arthur treedt dan af als bestuurslid. Marjan Haak, voorzitter van het bestuur van VBOK vertelt: “Arthur is precies de persoon die we zoeken; hij is gedreven, initiatiefrijk en met zijn leeftijd van 35 jaar een perfecte vertegenwoordiger van de jongere generatie die wij willen aanspreken, omdat die generatie nog nauwelijks actief is voor de VBOK.”

Inschakeling van leden wordt belangrijk
Onderzoek onder betrokken leden laat zien dat veel leden de VBOK graag weer willen zien als spreekbuis voor het ongeboren kind en als opiniemaker bij de vraagstukken die bij ouders leven rondom hun nog niet geboren baby. Inschakeling van de leden is een belangrijke voorwaarde om het werk de VBOK mogelijk te maken. Ook financiering is belangrijk, zodat Siriz preventie, ondersteuning en zorg kan blijven geven aan mensen die hieraan behoefte hebben. Al deze activiteiten kunnen gerealiseerd worden met behulp van een kleine, slagvaardige organisatie. Arthur zal hierin een belangrijke rol gaan spelen.

"Je stem geven aan degene die geen stem hebben"
Arthur Alderliesten vertelt over zijn nieuwe taak: “In het werk van de VBOK komt veel bij elkaar waarnaar mijn hart uitgaat: de beschermwaardigheid van het geschonken, beginnende leven, werken met gemotiveerde vrijwilligers en het beïnvloeden van de publieke opinie. Ik voel me geroepen door de oudtestamentische opdracht je mond te openen voor hen die zelf geen stem hebben en bescherming te bieden aan mensen die machteloos zijn. Overigens zonder daarbij de sociale context, die dikwijls complex is, uit het oog te verliezen. Dit alles is nodig en uitdagend in een tijd die zich kenmerkt door verdergaande individualisering en mondigheid.”

"Ik kijk uit naar een nieuwe fase"
Over zijn nieuwe baan zegt Arthur: “De VBOK is een vereniging met een inspirerende missie. Ik kijk er naar uit om in deze nieuwe fase samen met vele andere van de ruim zestigduizend leden deze missie opnieuw handen en voeten te geven.” Met de nieuwe rol van Arthur binnen de VBOK zoekt de vereniging weer nieuwe bestuursleden.

CONTACT

Contactgegevens

Postadres
VBOK
Postbus 559
3800 AN Amersfoort
info@vbok.nl
+31 (0)33 463 82 12

Overige gegevens

IBAN NL36INGB0002585780
KVK   405 30 980
BTW  NL003108764.B01
RSIN  003108764

Word vrijwilliger

Het werk van Siriz is hard nodig. Het geven van voorlichting op scholen, bieden van hulpverlening bij onbedoelde zwangerschap en waar nodig opvang. Als vrijwilliger kunt u concreet aan de slag voor onze doelgroep. Heeft u tijd om bij te dragen aan dit belangrijke werk? U bent van harte welkom!

Word vrijwilliger