Iedere dag worden er 500 baby’s geboren in Nederland.WELKOM

Welkom bij de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).

Elk leven is waardevol en kwetsbaar.
Het verdient zorg en bescherming.
Ongeboren leven in het bijzonder.

De VBOK

De leden van de VBOK willen het maatschappelijk draagvlak voor bescherming
van het ongeboren menselijk leven vergroten. Dit doen we door op een respectvolle
en bewogen manier de publieke opinie te beïnvloeden. Dit doen we door preventie,
ondersteuning, zorg en onderzoek mogelijk te maken.

De rol van Siriz

Siriz is ontstaan vanuit de VBOK en een professionele organisatie voor iedereen die met onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Siriz biedt hulp bij het maken van een keuze en biedt waar nodig opvang. Siriz gaat het open gesprek met jongeren aan met het oog op preventie en bewustwording.

 

Leven verdient steun

Door onder meer financiële steun van de VBOK kan Siriz vrouwen met een onbedoelde zwangerschap helpen,
tienermoeders opvangen en aan jongeren voorlichting geven. Siriz kan jaarlijks 2.500 hulpvragen beantwoorden, 20.000 jongeren in het onderwijs bereiken en een plek bieden aan 20 jonge moeders en 20 kinderen in het opvanghuis.

Word vrijwilliger

Adres wijzigen

Word lid of donateur

Steun met belastingvoordeel

ORGANISATIE

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
- M. (Marjan) Haak-Griffioen (voorzitter);
- R. (Rinze) Broekema (secretaris);
- drs. H.L. (Huib) van der Kolk (penningmeester);
- Maaike Harmsen (algemeen bestuurslid);
- Francis Wout (algemeen bestuurslid).

De VBOK zoekt een nieuwe voorzitter. Zie http://galangroep.nl/nl/vacatures voor het profiel.

Ledenorganisatie

De Ledenorganisatie geeft uitvoering aan de missie van de VBOK en bestaat momenteel uit het volgende enthousiaste team:

- Arthur Alderliesten, directeur
- Evelien van Essen, fondsenwerver particulieren
- Martien Hoekzema, communicatieadviseur
- Pauline Kuiper, coach vrijwillige inzet lokaal
- Anneke Scholma, ledenadministrateur
- Agaath de Weerd, coach vrijwillige inzet landelijk

Beloningsbeleid

De beloning van de medewerkers in dienst van de VBOK is conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. Voor bestuursleden geldt een vacatieregeling.

De VBOK onderschrijft de IF Richtlijn Werving Nalatenschappen en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)    

 

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:
- ds. O. Bottenbleij;
- dr. ir. J. van der Graaf;
- rabbijn L.B. van de Kamp;
- Vonne van der Meer;
- Monseigneur G.J.N. de Korte;
- dr. C.A. Voorham;
- ds. J. Wessels;
- ds. W. Visscher.

Beleidstukken

Doelstellingen 2016  

[open in PDF]

Statuten

[open in PDF]

Strategische kaart

[open in PDF]

Jaarverslag 2015

[open in PDF]

Jaarrekening 2015

[open in PDF]

Klachtenreglement

Wanneer u een klacht heeft, stellen wij het op prijs dat u contact met ons opneemt. Hier vindt u ons klachtenreglement waarin u kunt lezen op welke manier u contact met ons kunt opnemen.


NIEUWS

Ook de minister wil het abortuscijfer naar beneden krijgen

De VBOK is blij met de uitspraak van minister Schippers dat ze het abortuscijfer verder naar beneden wil krijgen. In een interview met het ND van 31 december 2016 zegt de minister dat “wel véél vrouwen abortus laten plegen. We doen veel aan voorlichting en preventie. Als je vervolgens naar dat cijfer van ongeveer 27.000 abortussen per jaar kijkt, dan schrik ik daar wel van.” Deze uitspraak van haar is bijzonder. Totnogtoe vergeleek ze altijd het aantal abortussen met andere landen en concludeerde zij dat het abortuscijfer zo laag was dat het geen specifieke aandacht behoefde.

Teleurstellend is vervolgens haar mening dat het aantal abortussen omlaag zal gaan wanneer de abortuspil wordt aangeboden via de huisarts. Dat zal eerder averechts, drempelverlagend werken. Uit de postabortus-hulpverlening blijkt dat vrouwen er grote gevolgen van kunnen ondervinden wanneer zij onzorgvuldig de keuze hebben gemaakt voor een abortus. Is een huisarts in staat om in een tienminutengesprek de motieven van de vrouw te wegen? Is hij in staat om te wijzen op mogelijke gevolgen van een abortus? Heeft hij bovendien de tijd en de kennis om oplossingen voor problemen rond een zich plotseling aandienend kindje te bespreken? De VBOK pleit ervoor dat onafhankelijke, professionele organisaties als FIOM en Siriz betrokken worden bij het keuzeproces.

Met Schippers is de VBOK van mening dat abortus geen verkapte anticonceptie is en dat de afbreking van een zwangerschap een ingrijpend besluit is. De VBOK roept daarom de minister op om de verschillende initiatieven die er liggen m.b.t. de wet afbreking zwangerschap te toetsen op de vraag in hoeverre deze bijdragen aan het reduceren van het abortuscijfer.

Interessant is de uitspraak van de minister dat door ook de huisarts een rol te geven “de anonimiteit eraf gaat.” Ze onderkent daarmee het taboe dat rust op abortus. Het is goed dat deze taboe maatschappij-breed doorbroken wordt. Dat biedt ruimte - tot in de spreekkamer van de betrokken artsen toe – om de gevolgen van zowel het uitdragen als het afbreken van een zwangerschap eerlijk te bespreken.


Nieuwsarchief:
03/01/2017 | Evaluatie van de abortuswet: een excellente mogelijkheid
09/11/2016 | Onderzoek naar gratis anticonceptie verdient aanbeveling
08/10/2016 | VBOK brengt Bijbels programma uit voor kerken
09/09/2016 | Eerste groep VBOK-debattrainers opgeleid
05/09/2016 | Abortuspil voorgeschreven door de huisarts
09/06/2016 | Ook de minister was ooit een 'bolletje cellen'
05/03/2016 | VBOK-bestuur benoemt Arthur Alderliesten tot directeur VBOK
03/03/2016 | Vijftienduizend abortussen per jaar om economische motieven onaanvaardbaar
15/12/2015 | Siriz vernieuwt zorgaanbod in Gouda
10/07/2015 | VBOK-Event: Blijvende zorg voor het ongeboren leven
01/04/2015 | Arthur Alderliesten per 1-4-2015 benoemd tot manager ledenorganisatie

BIJBELSCHETSEN

De VBOK-Bijbelschets biedt een volledig programma voor een themazondag over het ongeboren leven. De verschillende onderdelen zijn ook los toepasbaar: de preekschets, de Bijbelstudie voor volwassenen en verschillende jeugd- en kinderprogramma’s.
Deze Bijbelschets, gebaseerd op Psalm 139 en de geschiedenis van het ongewenste kindje Mozes, helpt je als christen om je je houding te bepalen ten opzichte van het ongeboren kindje, abortus en tienerzwangerschappen.

Download nu de VBOK-Bijbelschets:
VBOK-Bijbelschets algemeen
VBOK-Bijbelschets Statenvertaling
Wat u kunt doen voor de VBOK

CONTACT

Contactgegevens

Bezoekadres
Arnhemseweg 23
3811 NN Amersfoort
+31 (0)33 463 82 12

Postadres
Postbus 559
3800 AN Amersfoort

info@vbok.nl

De ledenadministratie is dinsdag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 14.00 uur: 033 463 82 12

Overige gegevens

IBAN NL36INGB0002585780
KVK   405 30 980
BTW  NL003108764.B01
RSIN  003108764

Word vrijwilliger

Ben je ook van mening dat het ongeboren kind een plek in de samenleving verdient? Word dan ambassadeur van het leven en maak het verschil in je eigen omgeving. Graag kijken we met je waar je kennis, initiatieven of talenten liggen om met ons hieraan een invulling te geven. Welkom bij de VBOK!

Word vrijwilliger