Iedere dag worden er 500 baby’s geboren in Nederland.WELKOM

Welkom bij de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).

Elk leven is waardevol en kwetsbaar.
Het verdient zorg en bescherming.
Ongeboren leven in het bijzonder.

De VBOK

De leden van de VBOK willen het maatschappelijk draagvlak voor bescherming
van het ongeboren menselijk leven vergroten. Dit doen we door op een respectvolle
en bewogen manier de publieke opinie te beïnvloeden. Dit doen we door preventie,
ondersteuning, zorg en onderzoek mogelijk te maken.

De rol van Siriz

Siriz is ontstaan vanuit de VBOK en een professionele organisatie voor iedereen die met onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Siriz biedt hulp bij het maken van een keuze en biedt waar nodig opvang. Siriz gaat het open gesprek met jongeren aan met het oog op preventie en bewustwording.

 

Leven verdient steun

Door onder meer financiële steun van de VBOK kan Siriz vrouwen met een onbedoelde zwangerschap helpen,
tienermoeders opvangen en aan jongeren voorlichting geven. Siriz kan jaarlijks 2.500 hulpvragen beantwoorden, 20.000 jongeren in het onderwijs bereiken en een plek bieden aan 20 jonge moeders en 20 kinderen in het opvanghuis.

Word vrijwilliger

Word lid of donateur

Steun met belastingvoordeel

ORGANISATIE

Bestuur

Het bestuur
bestaat uit de volgende leden:
- M. (Marjan) Haak-Griffioen (voorzitter);
- R. (Rinze) Broekema (secretaris);
- drs. H.L. (Huib) van der Kolk (penningmeester);
- Maaike Harmsen (algemeen bestuurslid);
- Francis Wout (algemeen bestuurslid).

Vacature voorzitter
De VBOK zoekt een nieuwe voorzitter. Lees hier het profiel

.

Ledenorganisatie

De Ledenorganisatie geeft uitvoering aan de missie van de VBOK en bestaat momenteel uit het volgende enthousiaste team:

- Arthur Alderliesten, directeur
- Evelien van Essen, fondsenwerver particulieren
- André Groenewegen, relatiemanager Kerken & Bedrijven
- Pauline Kuiper, coach vrijwillige inzet lokaal
- Anneke Scholma, ledenadministrateur
- Agaath de Weerd, coach vrijwillige inzet landelijk

Beloningsbeleid

De beloning van de medewerkers in dienst van de VBOK is conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. Voor bestuursleden geldt een vacatieregeling.

De VBOK onderschrijft de IF Richtlijn Werving Nalatenschappen en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)    

 

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:
- ds. O. Bottenbleij;
- dr. ir. J. van der Graaf;
- rabbijn L.B. van de Kamp;
- Vonne van der Meer;
- Monseigneur G.J.N. de Korte;
- dr. C.A. Voorham;
- ds. J. Wessels;
- ds. W. Visscher.

Beleidstukken

Doelstellingen 2016  

[open in PDF]

Statuten

[open in PDF]

Strategische kaart

[open in PDF]

Jaarverslag 2015

[open in PDF]

Jaarrekening 2015

[open in PDF]

Agenda

26 september: debatavond in Amersfoort (zie hier voor meer informatie)

1 november: debatavond voor studenten in Groningen met Sjoerd de Blok (bestuurder a.i. CASA-klinieken) en Roel Kuiper (filosoof en politicus).
Thema: de mensbeelden achter de abortusstandpunten. (meer info volgt)

8 november: debatavond voor studenten in Rotterdam met Sjoerd de Blok (bestuurder a.i. CASA-klinieken) en Andreas Kinneging (conservatief rechtsfilosoof en oud-voorzitter abortuskliniek).
Thema: de mensbeelden achter de abortusstandpunten. (meer info volgt)

15 november: debatavond voor studenten in Tilburg met Sjoerd de Blok (bestuurder a.i. CASA-klinieken) en Esmé Wiegman (directeur NPV).
Thema: de mensbeelden achter de abortusstandpunten. (meer info volgt)

Klachtenreglement

Wanneer u een klacht heeft, stellen wij het op prijs dat u contact met ons opneemt. Hier vindt u ons klachtenreglement waarin u kunt lezen op welke manier u contact met ons kunt opnemen.


NIEUWS

Abortuspil voorgeschreven door de huisarts

Minister Schippers wil de wet aanpassen om de abortuspil te laten voorschrijven door de huisarts. Dat schrijft ze op 27 juni in een brief aan de Tweede Kamer. Vijf redenen waarom de VBOK haar voorstel niet acceptabel vindt.

1. Het beëindigen van een zwangerschap is een moreel thema dat zich niet laat reduceren tot een recept. Dit is wel het gevaar wanneer de abortuspil wordt verstrekt in een stoet aan recepten van zalfjes, pilletjes en kuren die in hoog tempo de huisartsenpraktijk verlaat. Daarnaast kan het gesprek dat nu rond de abortuspil ontstaat gemakkelijk ontaarden in technische en juridische haarkloverij. Beide ontwikkelingen maskeren waar het in de kern om gaat: het provocatief beëindigen van menselijk leven.

2. Een zwangerschapsafbreking is te ingrijpend voor een tienminuten durend gesprek van de huisarts. Het is goed dat de huisarts betrokken is in het proces, maar het vraagt extra inzet en deskundigheid om hulp te bieden bij zo een complex proces. Uit de postabortus-hulpverlening blijkt dat vrouwen er grote gevolgen van kunnen ondervinden wanneer zij onzorgvuldig de keuze hebben gemaakt. Is een huisarts in staat om in de korte gesprekstijd de keuze van de vrouw te wegen? Is hij in staat om te wijzen op mogelijke gevolgen van een abortus? Heeft hij bovendien de tijd en de kennis om oplossingen voor problemen rond een zich plotseling aandienend kindje te bespreken?

3. De mening van de minister dat voor een abortuspil geen wettelijke bedenktijd nodig is, berust op ondeugdelijke argumentatie. In haar brief aan de Tweede Kamer verwijst de minister naar het standpunt van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Haar betoog rammelt waar ze enigszins ingaat op de conclusie van het NHG dat het een ingrijpend beluit is om een zwangerschap wel of niet te laten doorgaan (Effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze overtijdbehandeling in de huisartsenpraktijk, pag. 6). Voor een abortus schrijft de wet een beraadtermijn voor van vijf dagen. Dit geldt niet voor een overtijdbehandeling, waarvoor de abortuspil het medicijn zou moeten zijn. De minister wil de overtijdbehandeling – en daarmee het verstrekken van de abortuspil – onder de wet afbreking zwangerschap (Waz) brengen. Dat is een goede stap, maar het is opmerkelijk dat ze niet de vijf dagen bedenktijd hierop van toepassing wil laten zijn. Op basis van het onderzoeksrapport Besluitvorming bij ongewenst zwangerschap geeft zij aan dat vrouwen overwegend tevreden zijn over het besluitvormingsproces. Niets zou er op wijzen dat dit anders zou moeten zijn bij een overtijdbehandeling, aldus de minister. Het genoemde onderzoek is echter verdeeld over diverse categorieën zwangerschapsduur tot abortus. De eerste categorie is van ‘vier tot acht weken’. Deze categorie omvat dus zowel overtijdbehandelingen (zwangerschap tot zes weken en twee dagen) als vroege abortussen. Het onderzoek toont dus geen specifieke resultaten voor zwangerschappen tot zes weken en twee dagen. Op basis van dit onderzoek kan daarom niet worden geconcludeerd dat er geen aanleiding is om de vijf dagen bedenktijd te verplichten voor het verstrekken van een abortuspil.

4. De timing van het wetswijzigingsvoorstel, voorafgaand aan de evaluatie van die wet, is opmerkelijk. De minister kondigde tijdens het Algemeen Overleg van 3 maart een evaluatie aan van de Wet afbreking zwangerschap (Waz). Nog voordat hiervoor een marsroute is gepresenteerd, komt dit wetwijzigingsvoorstel. Daar zijn vast politieke redenen voor, maar laat deze – gezien de andere genoemde punten - niet prevaleren boven het belang van gezondheid, leven en het afbreken ervan. Dat behoeft zorgvuldige afweging en evaluatie.

5. Het beschikbaar stellen van de abortuspil via de huisarts werkt drempelverlagend. Vroeger ging alleen de elite op vakantie. Nu welvaart en vrije tijd zijn toegenomen, is het binnen handbereik van vrijwel iedereen gekomen. Inmiddels is het vanzelfsprekend om meerdere keren per jaar op vakantie te gaan. De uitzondering van vroeger is het normale van nu. Werkt de abortuspil via de huisarts niet in de hand dat abortus normaler wordt? Abortus kan en mag niet vanzelfsprekend worden. De VBOK ziet liever een inzet op verbetering van de hulpverlening dan de huidige houding van het kabinet om de mogelijkheden voor abortus te verlagen door de abortuspil aan te bieden via de huisarts.

Arthur Alderliesten, directeur VBOK


Nieuwsarchief:
09/06/2016 | Ook de minister was ooit een 'bolletje cellen'
05/03/2016 | VBOK-bestuur benoemt Arthur Alderliesten tot directeur VBOK
03/03/2016 | Vijftienduizend abortussen per jaar om economische motieven onaanvaardbaar
15/12/2015 | Siriz vernieuwt zorgaanbod in Gouda
10/07/2015 | VBOK-Event: Blijvende zorg voor het ongeboren leven
01/04/2015 | Arthur Alderliesten per 1-4-2015 benoemd tot manager ledenorganisatie

Verandert het debat over abortus?

Uit recent onderzoek van Rutgers, Kenniscentrum seksualiteit, blijkt dat de opvatting ‘abortus is moord’ ook buiten religieuze groeperingen gangbaar is. Er groeit een generatie op die de strijd voor het recht op abortus niet heeft meegemaakt en zich zelf een mening vormt. Hoe ziet de discussie rond abortus er nu uit? Wat zijn nu de standpunten en argumenten die voor- en tegenstanders gebruiken? Het Nederlands Dagblad en de VBOK organiseren hierover op maandagavond 26 september een debatavond in de Gerfkamer van de St Joriskerk in Amersfoort.

Aan tafel zitten Ineke van der Vlugt, programma-coördinator Anticonceptie en Abortus bij Rutgers, Marjan Haak (voorzitter VBOK), Charlotte Lockefeer (Teldersstichting VVD), Kees van der Staaij (Fractievoorzitter SGP Tweede Kamer). Ook is deze avond het verhaal van tienermoeder Anne Alles te horen. Ze vertelt hoe ze ooit een abortus overwoog, maar uiteindelijk toch een andere keus maakte. Gespreksleider van deze avond is André Zwartbol (redacteur Nederlands Dagblad).

De avond begint om 20.00 uur. Ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur in De Gerfkamer van de Joriskerk is aan de Hof 1 in Amersfoort of via de achteringang van de kerk aan de Groenmarkt.

Het debat wordt opgenomen door de Reformatorische Omroep. Je kunt het live volgen via: reformatorischeomroep.nl of via www.nd.nl.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

CONTACT

Contactgegevens

Bezoekadres
Arnhemseweg 23
3811 NN Amersfoort
+31 (0)33 463 82 12

Postadres
Postbus 559
3800 AN Amersfoort

info@vbok.nl

Telefonisch is de ledenadministratie bereikbaar van di t/m do.

Overige gegevens

IBAN NL36INGB0002585780
KVK   405 30 980
BTW  NL003108764.B01
RSIN  003108764

Word vrijwilliger

Ben je ook van mening dat het ongeboren kind een plek in de samenleving verdient? Word dan ambassadeur van het leven en maak het verschil in je eigen omgeving. Graag kijken we met je waar je kennis, initiatieven of talenten liggen om met ons hieraan een invulling te geven. Welkom bij de VBOK!

Word vrijwilliger