Iedere dag worden er 500 baby’s geboren in Nederland.WELKOM

Welkom bij de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).

Elk leven is waardevol en kwetsbaar.
Het verdient zorg en bescherming.
Ongeboren leven in het bijzonder.

De VBOK

De leden van de VBOK willen het maatschappelijk draagvlak voor bescherming
van het ongeboren menselijk leven vergroten. Dit doen we door op een respectvolle
en bewogen manier de publieke opinie te beïnvloeden. Dit doen we door preventie,
ondersteuning, zorg en onderzoek mogelijk te maken.

De rol van Siriz

Siriz is ontstaan vanuit de VBOK en een professionele organisatie voor iedereen die met onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Siriz biedt hulp bij het maken van een keuze en biedt waar nodig opvang. Siriz gaat het open gesprek met jongeren aan met het oog op preventie en bewustwording.

 

Leven verdient steun

Door onder meer financiële steun van de VBOK kan Siriz vrouwen met een onbedoelde zwangerschap helpen,
tienermoeders opvangen en aan jongeren voorlichting geven. Siriz kan jaarlijks 2.500 hulpvragen beantwoorden, 20.000 jongeren in het onderwijs bereiken en een plek bieden aan 20 jonge moeders en 20 kinderen in het opvanghuis.

Word vrijwilliger

Word lid of donateur

Steun met belastingvoordeel

ORGANISATIE

Bestuur

Het bestuur
bestaat uit de volgende leden:
- M. (Marjan) Haak-Griffioen (voorzitter);
- R. (Rinze) Broekema (secretaris);
- drs. H.L. (Huib) van der Kolk (penningmeester).

Vacature voorzitter
De VBOK zoekt een nieuwe voorzitter. Lees hier het profiel

.

Ledenorganisatie

De Ledenorganisatie geeft uitvoering aan de missie van de VBOK en bestaat momenteel uit het volgende enthousiaste team:

- Arthur Alderliesten, directeur
- Evelien van Essen, fondsenwerver particulieren
- André Groenewegen, relatiemanager Kerken & Bedrijven
- Pauline Kuiper, coach vrijwillige inzet lokaal
- Anneke Scholma, ledenadministrateur
- Agaath de Weerd, coach vrijwillige inzet landelijk

Beloningsbeleid

De beloning van de medewerkers in dienst van de VBOK is conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. Voor bestuursleden geldt een vacatieregeling.

De VBOK onderschrijft de IF Richtlijn Werving Nalatenschappen en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)    

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:
- ds. O. Bottenbleij;
- dr. ir. J. van der Graaf;
- rabbijn L.B. van de Kamp;
- Vonne van der Meer;
- Monseigneur G.J.N. de Korte;
- dr. C.A. Voorham;
- ds. J. Wessels;
- ds. W. Visscher.

Beleidstukken

Doelstellingen 2016  

[open in PDF]

Statuten

[open in PDF]

Strategische kaart

[open in PDF]

Jaarverslag 2015

[open in PDF]

Jaarrekening 2015

[open in PDF]

Agenda

27 juni: debatavond in Amersfoort (zie hier voor meer informatie)

4 juli: ALV in Amersfoort (zie hier voor meer informatie)

1 november: debatavond voor studenten in Groningen met Sjoerd de Blok (bestuurder a.i. CASA-klinieken) en Roel Kuiper (filosoof en politicus).
Thema: de mensbeelden achter de abortusstandpunten. (meer info volgt)

8 november: debatavond voor studenten in Rotterdam met Sjoerd de Blok (bestuurder a.i. CASA-klinieken) en Andreas Kinneging (conservatief rechtsfilosoof en oud-voorzitter abortuskliniek).
Thema: de mensbeelden achter de abortusstandpunten. (meer info volgt)

15 november: debatavond voor studenten in Tilburg met Sjoerd de Blok (bestuurder a.i. CASA-klinieken) en Esmé Wiegman (directeur NPV).
Thema: de mensbeelden achter de abortusstandpunten. (meer info volgt)

Klachtenreglement

Wanneer u een klacht heeft, stellen wij het op prijs dat u contact met ons opneemt. Hier vindt u ons klachtenreglement waarin u kunt lezen op welke manier u contact met ons kunt opnemen.


NIEUWS

Ook de minister was ooit een ‘bolletje cellen’

Aan alle kanten staat het ongeboren leven onder druk. Kunnen we daar iets tegenover stellen, vraagt Arthur Alderliesten zich af.

Het ongeboren leven staat zwaar onder druk. Dat blijkt uit drie recente ontwikkelingen: één op de vier zwangerschappen eindigt in een abortus, zo blijkt uit wereldwijd onderzoek. Daarnaast wil minister Schippers wettelijke ruimte bieden om embryo’s te kweken voor wetenschappelijk onderzoek. Wanneer dezelfde minister de zogeheten NIP-test, waarmee onder meer Downkinderen opgespoord worden, opneemt in het basispakket, zal Nederland op termijn een vrijwel ‘Downvrije’ samenleving kennen. Zo’n 90% van de vrouwen blijkt na een positieve uitkomst van de test namelijk over te gaan tot een abortus.

Bolletje cellen
Het zijn schrikbarende en ten hemel schreiende ontwikkelingen. Wat is hiervan de oorzaak? Is het schip te keren? Zo ja, hoe dan? De visie die deze ontwikkelingen in een angstaanjagend tempo voortstuwt, is dat een embryo (tot circa 8 weken) en een foetus nauwelijks als een mens wordt gezien. Zelfs de ‘onafhankelijke’ NOS zette het woordje ‘mens’ tussen aanhalingstekens toen het ging over een embryo (vrijdag 27 mei, Wetenschappers mogen embryo's gaan maken voor onderzoek). Wel zijn embryo’s ‘bolletjes van een paar honderd cellen zonder hoofd, romp, ledematen en geslacht’. Leven dat ontstaat vanuit de bevruchting is echter menselijk leven en dient daarom beschermd te worden. Menselijk leven is niet een te fabriceren product waarvoor je de processen in een laboratorium opstart. Menselijk leven is niet als een apparaat dat je laat vernietigen als het anders is dan je verwachtte. Menselijk leven waren u en ik, toen we nog embryonaal vormloos waren in de buik van onze moeders, maar van wie God zegt dat zijn oog ons al zag (Psalm 139:16). Ook ministers en Tweede Kamerleden waren ooit een bolletje van een paar honderd cellen.

Hechting
Paus Franciscus sprak zich onlangs uit over anticonceptie in verhouding tot abortus. Het vermijden van een zwangerschap noemt hij geen absoluut kwaad; abortus een misdaad, een absoluut kwaad. Dit onderscheid onderstreept waarom het de moeite waard is om een zwangerschap uit te dragen. Het leven is namelijk waardevol in zichzelf. Ook het ongeboren leven. Abortus is een ingrijpende ingreep in het leven van de vrouw die het ondergaat. Dat komt omdat we het verwijderen van een ongeboren menselijk leven niet gelijkschakelen aan het weggooien van een overrijpe broccoli die te lang in de koelkast heeft gelegen. Dat beseffen ook vrouwen die weten van het leven in hun buik, zo blijkt uit het onderzoek Besluitvorming rondom ongewenste zwangerschap (2012). Een deel van de ondervraagde vrouwen dat overging tot abortus gaf aan dat zij er bewust voor koos om afstand te bewaren tot de zwangerschap. Dit deden ze om het emotioneel minder moeilijk te maken en om hechting aan de vrucht, om het ontwikkelen van moedergevoelens te voorkomen.

Menselijk leven - ook ongeboren leven - is een gave dat je in stelt staat het lief te hebben. Liefde overwint angst. Angst voor een ongewisse toekomst. Laten we eerlijk zijn: de situatie rond een onbedoelde zwangerschap is dikwijls complex en zeer stressvol. Wanneer de liefde ontbreekt, raken we in onszelf gekeerd en ontvankelijk voor afwijzing, afstoting, met in het uiterste geval een gewelddadige, geprovoceerde afbreking van de zwangerschap.

De waarde
Het maatschappelijk gesprek rond abortus zou vooral moeten gaan over de waarde van het ongeboren menselijk leven. We moeten het niet zozeer hebben over anticonceptie, maar vooral werken aan alternatieve oplossingen voor een vrouw die onbedoeld zwanger is geraakt. Laten we een setting creëren vol van liefde, zachtmoedigheid en barmhartigheid. Jegens de vrouw, de tienermoeder, het nog ongeboren kind. Júist binnen de kerk, omdat we daar het leven zien als een geschenk uit Gods hand.

Arthur Alderliesten is directeur van de VBOK

Bekijk het originele nieuwsbericht


Nieuwsarchief:
05/03/2016 | VBOK-bestuur benoemt Arthur Alderliesten tot directeur VBOK
03/03/2016 | Vijftienduizend abortussen per jaar om economische motieven onaanvaardbaar
15/12/2015 | Siriz vernieuwt zorgaanbod in Gouda
10/07/2015 | VBOK-Event: Blijvende zorg voor het ongeboren leven
01/04/2015 | Arthur Alderliesten per 1-4-2015 benoemd tot manager ledenorganisatie

DEBATAVOND 27 JUNI

Abortus: wel/niet geaccepteerd?

***De debatavond van 27 juni wordt verschoven naar een latere datum. Deze wordt z.s.m. bekend gemaakt.***

ALGEMENE LEDENVERGADERING

CONTACT

Contactgegevens

Bezoekadres
Arnhemseweg 23
3811 NN Amersfoort
+31 (0)33 463 82 12

Postadres
Postbus 559
3800 AN Amersfoort

info@vbok.nl

Telefonisch is de ledenadministratie bereikbaar van di t/m do.

Overige gegevens

IBAN NL36INGB0002585780
KVK   405 30 980
BTW  NL003108764.B01
RSIN  003108764

Word vrijwilliger

Ben je ook van mening dat het ongeboren kind een plek in de samenleving verdient? Word dan ambassadeur van het leven en maak het verschil in je eigen omgeving. Graag kijken we met je waar je kennis, initiatieven of talenten liggen om met ons hieraan een invulling te geven. Welkom bij de VBOK!

Word vrijwilliger