Iedere dag worden er 500 baby’s geboren in Nederland.WELKOM

Welkom bij de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).

Elk leven is waardevol en kwetsbaar.
Het verdient zorg en bescherming.
Ongeboren leven in het bijzonder.

De VBOK

De leden van de VBOK willen het maatschappelijk draagvlak voor bescherming
van het ongeboren menselijk leven vergroten. Dit doen we door op een respectvolle
en bewogen manier de publieke opinie te beïnvloeden. Dit doen we door preventie,
ondersteuning, zorg en onderzoek mogelijk te maken.

De rol van Siriz

Siriz is ontstaan vanuit de VBOK en een professionele organisatie voor iedereen die met onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Siriz biedt hulp bij het maken van een keuze en biedt waar nodig opvang. Siriz gaat het open gesprek met jongeren aan met het oog op preventie en bewustwording.

 

Leven verdient steun

Door onder meer financiële steun van de VBOK kan Siriz vrouwen met een onbedoelde zwangerschap helpen,
tienermoeders opvangen en aan jongeren voorlichting geven. Siriz kan jaarlijks 2.500 hulpvragen beantwoorden, 20.000 jongeren in het onderwijs bereiken en een plek bieden aan 20 jonge moeders en 20 kinderen in het opvanghuis.

Word vrijwilliger

Adres wijzigen

Word lid of donateur

Steun met belastingvoordeel

ORGANISATIE

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
- M. (Marjan) Haak-Griffioen (voorzitter);
- R. (Rinze) Broekema (secretaris);
- drs. H.L. (Huib) van der Kolk (penningmeester);
- Maaike Harmsen (algemeen bestuurslid);
- Francis Wout (algemeen bestuurslid).

De VBOK zoekt een nieuwe voorzitter. Zie http://galangroep.nl/nl/vacatures voor het profiel.

Ledenorganisatie

De Ledenorganisatie geeft uitvoering aan de missie van de VBOK en bestaat momenteel uit het volgende enthousiaste team:

- Arthur Alderliesten, directeur
- Evelien van Essen, fondsenwerver particulieren
- Martien Hoekzema, communicatieadviseur
- Pauline Kuiper, coach vrijwillige inzet lokaal
- Anneke Scholma, ledenadministrateur
- Agaath de Weerd, coach vrijwillige inzet landelijk

Beloningsbeleid

De beloning van de medewerkers in dienst van de VBOK is conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. Voor bestuursleden geldt een vacatieregeling.

De VBOK onderschrijft de IF Richtlijn Werving Nalatenschappen en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)    

 

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:
- ds. O. Bottenbleij;
- dr. ir. J. van der Graaf;
- rabbijn L.B. van de Kamp;
- Vonne van der Meer;
- Monseigneur G.J.N. de Korte;
- dr. C.A. Voorham;
- ds. J. Wessels;
- ds. W. Visscher.

Beleidstukken

Doelstellingen 2016  

[open in PDF]

Statuten

[open in PDF]

Strategische kaart

[open in PDF]

Jaarverslag 2015

[open in PDF]

Jaarrekening 2015

[open in PDF]

Klachtenreglement

Wanneer u een klacht heeft, stellen wij het op prijs dat u contact met ons opneemt. Hier vindt u ons klachtenreglement waarin u kunt lezen op welke manier u contact met ons kunt opnemen.


NIEUWS

Stem wijzer voor het kind

Slechts drie politieke partijen komen op voor de rechten van het ongeboren kind en zijn moeder. Dat blijkt uit een onderzoek van de VBOK naar de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die op 15 maart meedoen aan de landelijke verkiezingen.

Stemmen voor het leven
Het leven, vóór en na de geboorte is waard beschermd te worden door de overheid en de maatschappij. Kinderen, geboren en ongeboren, kunnen hun stem niet laten horen op 15 maart. Daarom verdienen ze onze stem. De VBOK heeft onderzoek gedaan naar de positie van het (ongeboren) kind in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Daaruit blijkt dat de ChristenUnie en de SGP het (ongeboren) leven een uitgesproken plek geven in hun programma. Zij focussen daarbij op de algehele beschermwaardigheid van het kind door middel van duidelijke wetgeving rondom abortus en betere zorg aan onbedoeld zwangere vrouwen. De PvdA, die na de kleine christelijke partijen het hoogst scoort, legt de nadruk op preventie en het beter en meer beschikbaar stellen van anticonceptie.

Weinig tot geen aandacht
Tien partijen hebben weinig aandacht voor het (ongeboren) kind en zijn moeder in hun programma. Negen partijen (waaronder de VVD, PVV en 50plus) noemen de belangen van ongeboren kinderen en hun moeders niet eens.

Stem wijzer
Arthur Alderliesten, directeur van de VBOK: “Het is opvallend dat veel grote partijen geen aandacht in hun verkiezingsprogramma hebben voor het ongeboren leven. Van de 28 partijen die meedoen aan de verkiezingen, geven maar drie partijen het ongeboren leven een prominente plek. Elk leven is waardevol en kwetsbaar. Het verdient zorg en bescherming. Stem daarom wijzer, stem voor het kind.’

Overzicht
In de tabel is te zien hoe de verschillende partijen scoren op vijf thema’s. Deze thema’s geven een indruk van de plek die het ongeboren leven en de zorg er omheen inneemt bij de politieke partij. Onder de tabel worden de thema’s kort verduidelijkt.Uitleg Thema’s:

Terugdringen abortus
Het abortuscijfer is sinds een aantal jaar weer gestegen in 2015. Dit is een zorgelijk ontwikkeling. De VBOK pleit voor het terugdringen van het aantal abortussen. In de criteria wordt onderscheid gemaakt tussen het terugdringen van het aantal abortussen via wetgeving (bijvoorbeeld het verscherpen van de voorwaarden van de noodsituatie of het terugbrengen van de wettelijk toegestane 24-wekentermijn om een abortus te plegen), preventie en zorg (lessen op scholen, online informatie, opvanghuizen) en het laagdrempeliger maken van het aanbod aan anticonceptie.

Zorg voor onbedoeld zwangeren
Meer zorg voor onbedoeld zwangere vrouwen en hun partners kan ervoor zorgen dat vrouwen sneller kiezen voor het uitdragen van de zwangerschap, omdat zij daarbij de juiste ondersteuning krijgen. Tienerouders met financiële problemen hebben ondersteuning nodig om zorgen over de toekomst weg te nemen.

Adoptieregelingen versoepelen
Als het makkelijker is om een kindje te adopteren uit eigen land of je kind ter adoptie af te staan, dan kan de keuze voor afstand ter adoptie bij een onbedoelde zwangerschap een beter alternatief gaan vormen voor abortus.

Ouderschapsverlof
Niet meer kinderopvang beschikbaar stellen, maar ervoor zorgen dat ouders meer tijd met hun kinderen kunnen doorbrengen. Veel vrouwen kiezen voor een abortus omdat ze in een onzekere relatie zitten, daarom zal werken aan sterkere gezinsstructuren kunnen bijdragen aan een afname van het aantal abortussen en onbedoelde zwangerschappen.

Aandacht voor risicogezinnen
In risicogroepen vinden, naar verhouding meer herhaalde abortussen plaats (abortusrecidive). Meer en juiste aandacht voor risicogezinnen kan het aantal abortussen terugdringen, bijvoorbeeld als er geld en tijd beschikbaar komt voor betere zorg, hulpverlening en armoedebestrijding. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een gebrek aan financiën een grote rol speelt bij de keuze voor abortus.


Nieuwsarchief:
24/01/2017 | Abortusfonds Ploumen te eenzijdig
09/01/2017 | Ook de minister wil het abortuscijfer naar beneden krijgen
03/01/2017 | Evaluatie van de abortuswet: een excellente mogelijkheid
09/11/2016 | Onderzoek naar gratis anticonceptie verdient aanbeveling
08/10/2016 | VBOK brengt Bijbels programma uit voor kerken
09/09/2016 | Eerste groep VBOK-debattrainers opgeleid
05/09/2016 | Abortuspil voorgeschreven door de huisarts
09/06/2016 | Ook de minister was ooit een 'bolletje cellen'
05/03/2016 | VBOK-bestuur benoemt Arthur Alderliesten tot directeur VBOK
03/03/2016 | Vijftienduizend abortussen per jaar om economische motieven onaanvaardbaar
15/12/2015 | Siriz vernieuwt zorgaanbod in Gouda
10/07/2015 | VBOK-Event: Blijvende zorg voor het ongeboren leven
01/04/2015 | Arthur Alderliesten per 1-4-2015 benoemd tot manager ledenorganisatie

BIJBELSCHETSEN

De VBOK-Bijbelschets biedt een volledig programma voor een themazondag over het ongeboren leven. De verschillende onderdelen zijn ook los toepasbaar: de preekschets, de Bijbelstudie voor volwassenen en verschillende jeugd- en kinderprogramma’s.
Deze Bijbelschets, gebaseerd op Psalm 139 en de geschiedenis van het ongewenste kindje Mozes, helpt je als christen om je je houding te bepalen ten opzichte van het ongeboren kindje, abortus en tienerzwangerschappen.

Download nu de VBOK-Bijbelschets:
VBOK-Bijbelschets algemeen
VBOK-Bijbelschets Statenvertaling
Wat u kunt doen voor de VBOK

CONTACT

Contactgegevens

Bezoekadres
Arnhemseweg 23
3811 NN Amersfoort
+31 (0)33 463 82 12

Postadres
Postbus 559
3800 AN Amersfoort

info@vbok.nl

De ledenadministratie is dinsdag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 14.00 uur: 033 463 82 12

Overige gegevens

IBAN NL36INGB0002585780
KVK   405 30 980
BTW  NL003108764.B01
RSIN  003108764

Word vrijwilliger

Ben je ook van mening dat het ongeboren kind een plek in de samenleving verdient? Word dan ambassadeur van het leven en maak het verschil in je eigen omgeving. Graag kijken we met je waar je kennis, initiatieven of talenten liggen om met ons hieraan een invulling te geven. Welkom bij de VBOK!

Word vrijwilliger