Iedere dag worden er 500 baby’s geboren in Nederland.WELKOM

Welkom bij de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).

Elk leven is waardevol en kwetsbaar.
Het verdient zorg en bescherming.
Ongeboren leven in het bijzonder.

De VBOK

De leden van de VBOK willen het maatschappelijk draagvlak voor bescherming
van het ongeboren menselijk leven vergroten. Dit doen we door op een respectvolle
en bewogen manier de publieke opinie te beïnvloeden. Dit doen we door preventie,
ondersteuning, zorg en onderzoek mogelijk te maken.

De rol van Siriz

Siriz is ontstaan vanuit de VBOK en een professionele organisatie voor iedereen die met onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Siriz biedt hulp bij het maken van een keuze en biedt waar nodig opvang. Siriz gaat het open gesprek met jongeren aan met het oog op preventie en bewustwording.

 

Leven verdient steun

Door onder meer financiële steun van de VBOK kan Siriz vrouwen met een onbedoelde zwangerschap helpen,
tienermoeders opvangen en aan jongeren voorlichting geven. Siriz kan jaarlijks 2.500 hulpvragen beantwoorden, 20.000 jongeren in het onderwijs bereiken en een plek bieden aan 20 jonge moeders en 20 kinderen in het opvanghuis.

Word vrijwilliger

Word lid of donateur

Steun met belastingvoordeel

ORGANISATIE

Bestuur

Het bestuur van de VBOK staat voor de opgave de vereniging te revitaliseren. Daartoe wordt een
strategie ontwikkeld en uitgevoerd. Het bestuur vervult hierin een initiërende en rol. Het bestuur
bestaat uit de volgende leden:
- M. (Marjan) Haak-Griffioen (voorzitter);
- R. (Rinze) Broekema (secretaris);
- drs. H.L. (Huib) van der Kolk (penningmeester).

Vacature voorzitter
De VBOK zoekt een nieuwe voorzitter. Lees hier het profiel

.

Ledenorganisatie

De Ledenorganisatie geeft uitvoering aan de missie van de VBOK en bestaat momenteel uit het volgende enthousiaste team:

- Arthur Alderliesten, directeur
- Evelien van Essen, fondsenwerver particulieren
- André Groenewegen, relatiemanager Kerken & Bedrijven
- Pauline Kuiper, coach vrijwillige inzet lokaal
- Anneke Scholma, ledenadministrateur
- Agaath de Weerd, coach vrijwillige inzet landelijk

Beloningsbeleid

De beloning van de medewerkers in dienst van de VBOK is conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. Voor bestuursleden geldt een vacatieregeling.

De VBOK onderschrijft de IF Richtlijn Werving Nalatenschappen en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)    

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:
- ds. O. Bottenbleij;
- dr. ir. J. van der Graaf;
- rabbijn L.B. van de Kamp;
- Vonne van der Meer;
- Monseigneur G.J.N. de Korte;
- dr. C.A. Voorham;
- ds. J. Wessels;
- ds. W. Visscher.

Beleidstukken

Doelstellingen 2016  

[open in PDF]

Jaarrekening 2014

[open in PDF]

Jaarverslag 2014

[open in PDF]

Statuten

[open in PDF]

Strategische kaart

[open in PDF]

Klachtenreglement

Wanneer u een klacht heeft, stellen wij het op prijs dat u contact met ons opneemt. Hier vindt u ons klachtenreglement waarin u kunt lezen op welke manier u contact met ons kunt opnemen.


NIEUWS

VBOK-bestuur benoemt Arthur Alderliesten tot directeur VBOK

Arthur Alderliesten is per 1 maart 2016 benoemd tot directeur van de VBOK, de vereniging ter bescherming van het ongeboren kind. Dat maakt het bestuur van de VBOK woensdag 9 maart bekend. Alderliesten: ‘Nieuw leven is waardevol en mag niet afgebroken worden. Ik wil mij met hart en ziel inzetten voor de bescherming van het leven.’

Nadat de VBOK een aantal jaren nauwelijks van zich heeft laten horen, heeft 2015 in het teken gestaan van de wederopbouw van de organisatie. Arthur Alderliesten (1979) heeft hier als manager Ledenorganisatie, samen met het bestuur, vorm en inhoud aan gegeven. De komende periode zal de VBOK zich richten op een pro-actieve rol in het maatschappelijk debat over het ongeboren leven en daardoor meer zichtbaar zijn. Vanwege deze nieuwe fase, die vraagt om een ander soort leiderschap, heeft het bestuur Arthur Alderliesten benoemd tot directeur.

De VBOK wil de komende jaren het maatschappelijk draagvlak voor bescherming van het ongeboren leven vergroten. Enerzijds door op een respectvolle en bewogen manier de publieke opinie te beïnvloeden. Anderzijds door preventie, ondersteuning, zorg en onderzoek mogelijk te maken.

Arthur Alderliesten over zijn nieuwe rol als directeur: ‘Ik kijk er erg naar uit om vanuit mijn nieuwe functie dienstbaar te mogen zijn aan de medewerkers en de leden van de VBOK. De VBOK heb ik leren kennen als een organisatie met gepassioneerde medewerkers en tienduizenden betrokken leden. Door tal van initiatieven te ontplooien zoek ik naar het creëren en versterken van mogelijkheden om, met een blijvend oog voor de nood van de vrouw, voor de rechten en positie van het ongeboren kind op te komen. Dat kan bijvoorbeeld door het nieuwe magazine Laat Leven, het oprichten van een jongerennetwerk, introductie van het jeugdlidmaatschap, een VBOK-denktank en debattrainingen.’


Nieuwsarchief:
03/03/2016 | Vijftienduizend abortussen per jaar om economische motieven onaanvaardbaar
15/12/2015 | Siriz vernieuwt zorgaanbod in Gouda
10/07/2015 | VBOK-Event: Blijvende zorg voor het ongeboren leven
01/04/2015 | Arthur Alderliesten per 1-4-2015 benoemd tot manager ledenorganisatie

CONTACT

Contactgegevens

Bezoekadres
Arnhemseweg 23
3811 NN Amersfoort
+31 (0)33 463 82 12

Postadres
Postbus 559
3800 AN Amersfoort

info@vbok.nl

Telefonisch is de ledenadministratie bereikbaar van di t/m do.

Overige gegevens

IBAN NL36INGB0002585780
KVK   405 30 980
BTW  NL003108764.B01
RSIN  003108764

Word vrijwilliger

Ben je ook van mening dat het ongeboren kind een plek in de samenleving verdient? Word dan ambassadeur van het leven en maak het verschil in je eigen omgeving. Graag kijken we met je waar je kennis, initiatieven of talenten liggen om met ons hieraan een invulling te geven. Welkom bij de VBOK!

Word vrijwilliger