Iedere dag worden er 500 baby’s geboren in Nederland.WELKOM

Welkom bij de vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).
Ongeboren en geboren menselijk leven is waardevol en kwetsbaar. Ook bij onbedoelde zwangerschap.
Het leven is aan de ouders geschonken en verdient zorg en bescherming.

De VBOK

De VBOK wil het maatschappelijk draagvlak voor bescherming van het ongeboren leven vergroten. Dit doen we door op een respectvolle en bewogen manier - namens en met de leden - de publieke opinie te beïnvloeden. We inspireren tot actief deelnemen en rusten elkaar hiervoor toe. Ook creëren we financiële middelen om deskundige preventie, ondersteuning en zorg te bieden.

De rol van Siriz

Siriz is ontstaan vanuit de VBOK en een professionele organisatie voor iedereen die met onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Siriz biedt hulp bij het maken van een keuze en biedt waar nodig opvang. Siriz gaat het open gesprek met jongeren aan met het oog op preventie en bewustwording.

Nieuwe stijl

Wij zijn nog druk bezig met het uitbouwen van een nieuwe huisstijl. Deze website is een eerste stap en laat daarmee al de nieuwe stijl zien.

 

Leven verdient steun

Door onder meer financiële steun van de VBOK kan Siriz vrouwen met een onbedoelde zwangerschap helpen,
tienermoeders opvangen en aan jongeren voorlichting geven. Siriz kan jaarlijks 2.500 hulpvragen beantwoorden, 20.000 jongeren in het onderwijs bereiken en een plek bieden aan 20 jonge moeders en 20 kinderen in het opvanghuis.

Word vrijwilliger

Word lid of donateur

Steun met belastingvoordeel

ORGANISATIE

Bestuur

Het bestuur van de VBOK staat voor de opgave de vereniging te revitaliseren. Daartoe wordt een
strategie ontwikkeld en uitgevoerd. Het bestuur vervult hierin een initiërende en rol. Het bestuur
bestaat uit de volgende leden:
- M. (Marjan) Haak-Griffioen (voorzitter);
- drs. H.L. (Huib) van der Kolk (secretaris en penningmeester)

Ledenorganisatie

De Ledenorganisatie geeft uitvoering aan de missie van de VBOK en bestaat momenteel uit het volgende enthousiaste team:

- Arthur Alderliesten, algemeen manager
- Evelien van Essen, fondsenwerver particulieren
- Pauline Kuiper, coach vrijwillige inzet lokaal
- Anneke Scholma, ledenadministrateur
- Agaath de Weerd, coach vrijwillige inzet landelijk

Vacature

Wil jij je vanuit jouw bewogenheid en expertise inzetten voor de bescherming van het ongeboren kind?
Wordt Relatiemanager kerken en bedrijven bij de VBOK.

Bekijk vacature
De VBOK is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)    

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:
- ds. O. Bottenbleij;
- dr. ir. J. van der Graaf;
- rabbijn L.B. van de Kamp;
- Vonne van der Meer;
- Monseigneur G.J.N. de Korte;
- dr. C.A. Voorham;
- ds. J. Wessels.

Beleidstukken

Beleidsplan 2015      [open in PDF]
Jaarrekening 2014    [open in PDF]
Jaarverslag 2014       [open in PDF]


NIEUWS

Siriz vernieuwt zorgaanbod in Gouda

Siriz, organisatie voor preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap, vernieuwt haar zorgaanbod. Eind dit jaar wordt het eerste leef-/leerhuis van Siriz in Gouda geopend.

Ronald Zoutendijk, bestuurder van Siriz, licht de opening van het leef-/leerhuis toe: “In een leef-/leerhuis wonen vier jonge (aanstaande) moeders gezamenlijk met een inwonend echtpaar. Dit echtpaar is beschikbaar voor de dagelijkse begeleiding van de jonge (aanstaande) moeders. Voor de psychosociale hulp worden sociaal (ped)agogisch medewerkers ingezet. Het voordeel van deze vorm van opvang is dat op een laagdrempelige en efficiënte manier jonge moeders worden gestimuleerd om zelfredzaam te zijn.”

“Om aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingen in het sociale domein is het van belang om te blijven innoveren. Eind dit jaar zullen we daarom een leef-/leerhuis voor jonge (aanstaande) moeders in Gouda openen. Het leef-/leerhuis in Gouda komt in de plaats van het opvanghuis in Gouda. Hierdoor kunnen we kleinschaliger werken, wat beter past bij de doelgroep. In de komende maanden zal het huidige opvanghuis in Gouda worden verbouwd, opgeknapt en ingericht. Deze verbouwing vindt zodanig plaats, dat de bewoners hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden. De jonge moeders die op dit moment in het opvanghuis wonen, kunnen daarom tijdelijk gaan wonen in een ander pand in Gouda. Met de komst van het leef-/leerhuis vervalt er een aantal functies van medewerkers van het opvanghuis. Deze medewerkers worden, zowel intern als extern, zoveel mogelijk begeleid naar nieuw werk.”

De vernieuwing geeft de organisatie nieuwe energie om zich in te zetten voor iedereen die te maken krijgt of kan krijgen met onbedoelde zwangerschap. “De visie van Siriz blijft gelijk, de wijze waarop we onze missie uitvoeren wordt vernieuwd”, aldus Ronald Zoutendijk.


Nieuwsarchief:
10/07/2015 | VBOK-Event: Blijvende zorg voor het ongeboren leven
01/04/2015 | Arthur Alderliesten per 1-4-2015 benoemd tot manager ledenorganisatie

ALV (algemene ledenvergadering)

Uitnodiging voor de ALV

De VBOK is voor haar werk afhankelijk van haar leden. We hechten daarom grote waarde aan uw betrokkenheid. Hierbij nodigen we u dan ook graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op 10 november 2015.

We presenteren op deze vergadering de toekomstplannen voor de komende jaren en horen daar graag uw reactie op.

U bent welkom vanaf 19.30 uur. De vergadering begint om 20.00 uur en zal gehouden worden in het VBOK/Siriz-pand, Arnhemseweg 23 te Amersfoort.

De agenda met bijbehorende stukken vindt u hieronder, of kunt u opvragen via telefoonnummer 033 463 82 12.

We vragen u om u uiterlijk 1 november 2015 voor deze vergadering aan te melden bij de VBOK Ledenorganisatie. Dat kan per post (Postbus 559, 3800 AN Amersfoort), per e-mail (info@vbok.nl) of telefonisch (033 463 82 12).

Van harte welkom.

Download notulen 9-6 Download agenda 10-11 Download bijlage 10-11

CONTACT

Contactgegevens

Bezoekadres
Arnhemseweg 23
3811 NN Amersfoort
+31 (0)33 463 82 12

Postadres
Postbus 559
3800 AN Amersfoort

info@vbok.nl

Overige gegevens

IBAN NL36INGB0002585780
KVK   405 30 980
BTW  NL003108764.B01
RSIN  003108764

Word vrijwilliger

Ben je ook van mening dat het ongeboren kind een plek in de samenleving verdient? Word dan ambassadeur van het leven en maak het verschil in je eigen omgeving. Graag kijken we met je waar je kennis, initiatieven of talenten liggen om met ons hieraan een invulling te geven. Welkom bij de VBOK!

Word vrijwilliger