Iedere dag worden er 500 baby’s geboren in Nederland.WELKOM

Welkom bij de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).

Elk leven is waardevol en kwetsbaar.
Het verdient zorg en bescherming.
Ongeboren leven in het bijzonder.

De VBOK

De leden van de VBOK willen het maatschappelijk draagvlak voor bescherming
van het ongeboren menselijk leven vergroten. Dit doen we door op een respectvolle
en bewogen manier de publieke opinie te beïnvloeden. Dit doen we door preventie,
ondersteuning, zorg en onderzoek mogelijk te maken.

De rol van Siriz

Siriz is ontstaan vanuit de VBOK en een professionele organisatie voor iedereen die met onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Siriz biedt hulp bij het maken van een keuze en biedt waar nodig opvang. Siriz gaat het open gesprek met jongeren aan met het oog op preventie en bewustwording.

 

Leven verdient steun

Door onder meer financiële steun van de VBOK kan Siriz vrouwen met een onbedoelde zwangerschap helpen,
tienermoeders opvangen en aan jongeren voorlichting geven. Siriz kan jaarlijks 2.500 hulpvragen beantwoorden, 20.000 jongeren in het onderwijs bereiken en een plek bieden aan 20 jonge moeders en 20 kinderen in het opvanghuis.

Word vrijwilliger

Adres wijzigen

Word lid of donateur

Steun met belastingvoordeel

ORGANISATIE

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
- M. (Marjan) Haak-Griffioen (voorzitter);
- R. (Rinze) Broekema (secretaris);
- drs. H.L. (Huib) van der Kolk (penningmeester);
- Maaike Harmsen (algemeen bestuurslid);
- Francis Wout (algemeen bestuurslid).

De VBOK zoekt een nieuwe voorzitter. Zie http://galangroep.nl/nl/vacatures voor het profiel.

Ledenorganisatie

De Ledenorganisatie geeft uitvoering aan de missie van de VBOK en bestaat momenteel uit het volgende enthousiaste team:

- Arthur Alderliesten, directeur
- Evelien van Essen, fondsenwerver particulieren
- André Groenewegen, relatiemanager Kerken & Bedrijven
- Pauline Kuiper, coach vrijwillige inzet lokaal
- Anneke Scholma, ledenadministrateur
- Agaath de Weerd, coach vrijwillige inzet landelijk

Zet jij de VBOK communicatief nog sterker op de kaart? Solliciteer dan nu als communicatieadviseur.
Zie hier de vacaturetekst.

Beloningsbeleid

De beloning van de medewerkers in dienst van de VBOK is conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. Voor bestuursleden geldt een vacatieregeling.

De VBOK onderschrijft de IF Richtlijn Werving Nalatenschappen en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)    

 

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:
- ds. O. Bottenbleij;
- dr. ir. J. van der Graaf;
- rabbijn L.B. van de Kamp;
- Vonne van der Meer;
- Monseigneur G.J.N. de Korte;
- dr. C.A. Voorham;
- ds. J. Wessels;
- ds. W. Visscher.

Beleidstukken

Doelstellingen 2016  

[open in PDF]

Statuten

[open in PDF]

Strategische kaart

[open in PDF]

Jaarverslag 2015

[open in PDF]

Jaarrekening 2015

[open in PDF]

Klachtenreglement

Wanneer u een klacht heeft, stellen wij het op prijs dat u contact met ons opneemt. Hier vindt u ons klachtenreglement waarin u kunt lezen op welke manier u contact met ons kunt opnemen.


NIEUWS

Evaluatie van de abortuswet: een excellente mogelijkheid

De aanstaande evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap (Waz) is goed nieuws voor wie nauw betrokken is bij de thematiek rond onbedoelde zwangerschap en abortus. Het biedt de mogelijkheid om opnieuw in gesprek te gaan over deze onderwerpen en waar nodig de wet, of juist de naleving ervan, aan te scherpen. Het gesprek dat hiervoor gevoerd moet worden, is echter dikwijls complex vanwege de ingewikkelde ethische, juridische en medische aspecten die — al dan niet duidelijk zichtbaar — terugvoeren naar fundamentele (levens)overtuigingen.

Excellente mogelijkheid
De wetsevaluatie vormt een excellente mogelijkheid om de wettelijke balans van de vrijheid van de vrouw enerzijds en de beschermwaardigheid van het kind anderzijds opnieuw te beoordelen. Gezien de sneltreinvaart in de ontwikkelingen van de medische wetenschap is er geen reden om in blinde euforie aan de wet van 1984 vast te houden. De (medische) situatie nu is anders dan ten tijde van de vorming van de wet en maakt een actuele weging uiterst zinvol. De evaluatie toetst in hoeverre in de dagelijkse abortuspraktijk in Nederland de wet wordt nageleefd. Dit is van grote betekenis omdat de vrouw die een abortusverzoek overweegt voor een impactvol besluit staat. Niet minder van gewicht is het voor het kwetsbare, ongeboren leven dat beëindigd dreigt te worden. En dat ook daadwerkelijk bij één van de zeven zwangerschappen in ons land wordt beëindigd. Het is daarom teleurstellend dat de minister een conceptopdracht heeft geformuleerd die maar een zeer beperkt deel van de wet evalueert. De SGP heeft daarom terecht een debat aangevraagd. De VBOK heeft de minister een brief gestuurd met een aantal verbredingsvoorstellen van de opdracht tot evaluatie.


Nieuwsarchief:
09/11/2016 | Onderzoek naar gratis anticonceptie verdient aanbeveling
08/10/2016 | VBOK brengt Bijbels programma uit voor kerken
09/09/2016 | Eerste groep VBOK-debattrainers opgeleid
05/09/2016 | Abortuspil voorgeschreven door de huisarts
09/06/2016 | Ook de minister was ooit een 'bolletje cellen'
05/03/2016 | VBOK-bestuur benoemt Arthur Alderliesten tot directeur VBOK
03/03/2016 | Vijftienduizend abortussen per jaar om economische motieven onaanvaardbaar
15/12/2015 | Siriz vernieuwt zorgaanbod in Gouda
10/07/2015 | VBOK-Event: Blijvende zorg voor het ongeboren leven
01/04/2015 | Arthur Alderliesten per 1-4-2015 benoemd tot manager ledenorganisatie

BIJBELSCHETSEN

De VBOK-Bijbelschets biedt een volledig programma voor een themazondag over het ongeboren leven. De verschillende onderdelen zijn ook los toepasbaar: de preekschets, de Bijbelstudie voor volwassenen en verschillende jeugd- en kinderprogramma’s.
Deze Bijbelschets, gebaseerd op Psalm 139 en de geschiedenis van het ongewenste kindje Mozes, helpt je als christen om je je houding te bepalen ten opzichte van het ongeboren kindje, abortus en tienerzwangerschappen.

Download nu de VBOK-Bijbelschets:
VBOK-Bijbelschets algemeen
VBOK-Bijbelschets Statenvertaling
Wat u kunt doen voor de VBOK

CONTACT

Contactgegevens

Bezoekadres
Arnhemseweg 23
3811 NN Amersfoort
+31 (0)33 463 82 12

Postadres
Postbus 559
3800 AN Amersfoort

info@vbok.nl

De ledenadministratie is dinsdag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 14.00 uur: 033 463 82 12

Overige gegevens

IBAN NL36INGB0002585780
KVK   405 30 980
BTW  NL003108764.B01
RSIN  003108764

Word vrijwilliger

Ben je ook van mening dat het ongeboren kind een plek in de samenleving verdient? Word dan ambassadeur van het leven en maak het verschil in je eigen omgeving. Graag kijken we met je waar je kennis, initiatieven of talenten liggen om met ons hieraan een invulling te geven. Welkom bij de VBOK!

Word vrijwilliger