ALV 2023

De Algemene Leden Vergadering van de VBOK zal gehouden worden op 28 november 2023 om 19.00 uur. Locatie: Online via Teams, de link wordt gemaild naar de leden die zich hebben aangemeld. U kunt zich hieronder aanmelden. Dat kan tot 21 november 2023.

Agenda
De agenda voor deze vergadering is als volgt:

  1. Opening
  2. Verslag ALV 1 juni 2023
  3. Terugblik 2023, vooruitblik 2024
  4. Begroting 2024
  5. Samenstelling bestuur. Voordracht tot benoeming: Francis Wout, Quinten van Til en Taeke Venema
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Opgeven Algemene Ledenvergadering

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.