Uitleg Tienermoederfonds

Uitleg Tienermoederfonds

Het tienermoederfonds is in juni 2017 opgericht om jonge, onbedoeld zwangere vrouwen, financieel te kunnen steunen.

Zo bieden ze een perspectief en bij jonge (toekomstige) moeders met geldzorgen.

Financiële zorgen verminderen

De VBOK is dit initiatief begonnen met de ChristenUnie en samen willen we vrouwen ondersteunen die dat nodig hebben. Niet dat ze zielig zijn, juist niet. Ze blinken vaak uit in doorzettingsvermogen, oplossingsgerichtheid en creativiteit. Ze weten in veel gevallen heel goed wat ze willen voor zichzelf en voor hun kind.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “Door financiële zorgen weg te nemen, door deze jonge vrouwen de voorwaarden te bieden die ze nodig hebben, door ze te helpen met bijvoorbeeld huisvesting, bieden we ze hoop en een beter toekomstperspectief. Als zij een moeilijke tijd doormaken, hebben ze geen baat bij een opgeheven vinger, maar bij een helpende hand, bij een beetje praktische hulp, zodat ze verder kunnen. We willen iedereen oproepen om daaraan bij te dragen.”

Werkwijze

Het fonds richt zich op vrouwen die moeite hebben om in hun eigen basisbehoeften te voorzien.

Eerst kijken we of ze ook recht hebben op andere voorzieningen, zoals bijzondere bijstand.

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door professionele hulpverlenende instellingen. Ook de uitbetaling van giften gaat via de aanvragende instelling, zodat het geld ook echt op de juiste manier gebruikt wordt.  Het is wel de bedoeling dat het een eenmalige hulpvraag is en dat er vervolgmaatregelen nodig zijn om herhaling van de problematiek te voorkomen.

Voor materiële hulp kan het fonds verwijzen naar vrijwilligersorganisaties. Waar mogelijk wordt samengewerkt met de Stichting Babyspullen, GIDSnetwerk, HiP, Stichting Present en andere maatschappelijke partners. Deze hulp sluit aan op de bestaande professionele begeleiding op maat door hulpverleningsorganisaties als Fiom en Siriz, en onderlinge steun van het sociale netwerk van de jonge vrouw.

Als het fonds niet zelf kan helpen kunnen ze wel meehelpen om de juiste plek te vinden.

Steun het tienermoederfonds

Giften

Giften voor het fonds kunnen worden overgemaakt naar bankrekening
NL17 RABO 0313 7759 31 ten name van Stichting Tienermoederfonds Nederland, te Gouda, onder vermelding van: gift.