ALV 2022

De Algemene Leden Vergadering van de VBOK zal gehouden worden op 22 november 2022 om 19.00 uur. U kunt zich hieronder aanmelden. Dat kan tot 15 november 2022.

Agenda
De agenda voor deze vergadering is als volgt:
1. Opening
2. Vaststelling notulen ALV 9 juni 2022
3. Terugblik inspiratietour Siriz
4. Vooruitblik 2023 (Jaarplan 2023)
5. Open gesprek over verhouding Siriz-VBOK
6. Rondvraag
7. Sluiting

Opgeven Algemene Ledenvergadering

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.