ALV 2019

Uitnodiging aan de leden van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), voor een Algemene Ledenvergadering, te houden op dinsdag 26 september 2019. De bijeenkomst vindt plaats in Gouda. De exacte locatie wordt bekend gemaakt op 23 september en is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. U zult per e-mail een update ontvangen. Ook zal de uiteindelijke locatie openbaar gemaakt worden op deze pagina.

Inloop vanaf 18.45 uur; start vergadering 19.00 uur.

De vergadering zal in tegenstelling tot eerdere vermeldingen niet besluitvormend van aard zijn, maar consulterend.

Leden die in 2019 hun contributie van ten minste € 22,50 hebben betaald, zijn van harte uitgenodigd om deze Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

De agenda:

1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 21 mei 2019
3. Toekomstverkenning stichting en vereniging (het vervolg)
–   a. Wie zijn we?
–   b. Motivatie, aanleiding en urgentie
–   c. Hoe nu verder?
4. Rondvraag
5. Sluiting

Indien gewenst kunt u de stukken ook per post ontvangen door te bellen naar 085-130 1571. In verband met de organisatie van de bijeenkomst verzoeken wij u zich zo spoedig mogelijk aan te melden voor de vergadering. De sluitingsdatum voor aanmeldingen is 23 september 2019.

 

Opgeven Algemene Ledenvergadering

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.