Periodiek schenken

Een periodieke schenking is een overeenkomst waarmee je je gift aan de VBOK vastlegt voor tenminste vijf jaar.
Het voordeel voor jou is dat een aantal voorwaarden om de gift bij je belastingaangifte af te trekken komen te vervallen (dit zijn de 1 % drempel en de 10 % limiet). Voor jou is er dus belastingvoordeel, voor ons is er financiële zekerheid.

Op www.vbok.nl/periodiek-schenken vind je meer informatie.