Voor leden

Sinds de oprichting van de VBOK is de vereniging een ledenvereniging geweest. Onze leden zijn erg belangrijk voor ons. Jullie betrokkenheid bij het werk voor het ongeboren leven is van levensbelang. Zonder onze leden bestaat er geen VBOK.

Als lid ontvang je twee keer per jaar een uitgebreid magazine met daarin prikkelende artikelen, achtergrondinformatie en meer nieuws over de projecten die wij ondersteunen.

Gratis activiteiten

Daarnaast zijn er door het jaar heen verschillende activiteiten waar je gratis heen kan, zoals lezingen en bijeenkomsten.

22 juni

De eerstvolgende mogelijkheid is op 22 juni, dan is de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze wordt gehouden op de Burg. Jamessingel 2 in Gouda en start om 18.45. Na de ALV is er een thema-avond. Zie ook onderstaande afbeelding.