Organisatie

De VBOK is een organisatie die eraan wil bijdragen dat elk mens zich veilig kan ontwikkelen. De afkorting VBOK staat voor Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind. De VBOK is een ledenorganisatie.
Leden en donateurs van de VBOK willen de preventie, ondersteuning en zorg van Siriz ondersteunen en financieel mede mogelijk maken*.

* Met uitzondering van keuzehulpgesprekken. Deze worden gefinancierd door het ministerie van VWS.

Organisatie voor onze leden

De VBOK heeft ongeveer 40.000 leden en donateurs, verspreid over het hele land. De aansturing van de organisatie is in handen van het bestuur. De dagelijkse taken worden uitgevoerd door een klein team op ons kantoor in Gouda.

Siriz

Siriz is ontstaan vanuit de VBOK en is een professionele organisatie voor iedereen die met onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Zij biedt hulp bij het maken van een keuze en waar nodig opvang. Ook gaat ze het gesprek aan met jongeren voor preventie en bewustwording.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Jan Brenninkmeijer, voorzitter
Joël van de Wetering, penningmeester

Het bestuur is bevoegd om zelfstandig besluiten te nemen.

Als je contact op wilt nemen met het bestuur, kan dat hier

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

– de heer mgr. dr. G.J.N. de Korte;
– mevrouw dr. C.A. Voorham

Beleidsstukken

Agenda ALV 1 juni 2023

Jaarverantwoording 2022

Presentatie ALV 22 november 2022

Notulen AVL 22 november 2022

Jaarplan 2022 VBOK

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 VBOK

Jaarverantwoording 2021

Statuten

Gedragscode fondsenwerving

Klachtenreglement

Fondsenwervingsmethoden

Bereikbaarheid

Ons adres | Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN  Gouda

Postadres | Postbus 60, 2800 AB  Gouda

Telefoonnummer | 085 130 15 71 (op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur)

E-mail | info@vbok.nl

IBAN | NL36INGB0002585780
KvK | 405 30 980
Btw |NL003108764.B01
RSIN | 003108764

Neem contact met ons op