Organisatie

De VBOK is een actieve organisatie die op een respectvolle manier opkomt voor het ongeboren menselijk leven.

Wij zijn een ledenorganisatie en samen met onze leden en donateurs gaan wij het gesprek aan over de waarde van het leven. Verder maken we preventie, ondersteuning, zorg en onderzoek mogelijk door de financiële ondersteuning aan Siriz.

Organisatie voor onze leden

De VBOK heeft ongeveer 50.000 leden en donateurs, verspreid over het hele land. Zij hebben gemeenschappelijk dat ze het ongeboren leven willen beschermen. Om dit goed te kunnen aansturen is de organisatie in handen van het bestuur. De dagelijkse taken worden uitgevoerd door een klein team op ons kantoor in Gouda. Ronald Zoutendijk staat als algemeen directeur aan het dagelijkse roer.

Siriz

Siriz is ontstaan vanuit de VBOK en is een professionele organisatie voor iedereen die met onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Zij biedt hulp bij het maken van een keuze en waar nodig opvang. Ook gaat ze het gesprek aan met jongeren voor preventie en bewustwording.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Marjan Haak-Griffioen, voorzitter
Maaike Harmsen, secretaris
Huib van der Kolk, penningmeester
Aldert Hoksbergen
Steef Visser
Joël van de Wetering
Daniëlle Woestenberg
Francis Wout

Het bestuur is bevoegd om zelfstandig besluiten te nemen.

Als je contact op wilt nemen met het bestuur, kan dat hier

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

– dr. ir. J. van der Graaf;
– rabbijn L.B. van de Kamp;
– Vonne van der Meer;
– Monseigneur G.J.N. de Korte;
– dr. C.A. Voorham;
– ds. J. Wessels;
– ds. W. Visscher.

 

Beleidsstukken

Jaarverslag 2017 VBOK

Controleverklaring accountant inzake jaarrekening 2017 VBOK

Beleidsplan VBOK 2018-2020

Statuten

Gedragscode fondsenwerving

Klachtenreglement

Bereikbaarheid

Ons adres | Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN  Gouda

Postadres | Postbus 60, 2800 AB  Gouda

Telefoonnummer | 085 130 15 71 (bereikbaar dinsdag tot en met donderdag, 9.00-14.00 uur)

E-mail | info@vbok.nl

IBAN | NL36INGB0002585780
KvK | 405 30 980
Btw |NL003108764.B01
RSIN | 003108764

Neem contact met ons op