Ondanks daling aantal abortussen in 2016 blijvende zorgen

Ondanks daling aantal abortussen in 2016 blijvende zorgen

17 Jan 2018 | Ellen

In Nederland zijn in 2016 659 abortussen minder uitgevoerd dan in 2015. Dat blijkt uit de jaarrapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) die vandaag is gepubliceerd.

Dat het aantal abortussen daalt, is goed nieuws te noemen. Volgens het IGJ is er sinds 2008 een dalende lijn die vorig jaar, in 2015, even werd onderbroken.

Abortus onder tieners

Een aparte vermelding in de jaarrapportage krijgt het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners. Deze lijn daalt al vanaf 2002, geeft de inspectie aan. In 2016 vonden 138 minder afbrekingen plaats van tienerzwangerschappen dan in 2015. Dat is een afname van 4,5%. Dit gegeven wordt dikwijls expliciet in de berichtgeving genoemd. Maar er is meer over te zeggen. Uit cijfers van het CBS blijkt namelijk dat het aantal tienermoeders ook afneemt. In 2016 zelfs 14,2% minder dan het voorgaande jaar. Hoewel de cijfers niet causaal op elkaar zijn te betrekken, heeft het wat te zeggen als het aantal tienermoeders drie keer zo sterk afneemt als het aantal abortussen onder tieners. Het absolute aantal minder zwangerschapsafbrekingen lijkt reden tot blijdschap, maar relatief gezien hoeft het helemaal geen dalende trend te zijn. Het is van belang hiervoor kritisch oog te hebben, omdat veel aandacht in de preventie van onbedoelde zwangerschap terecht uitgaat naar tieners in hun toch al turbulente levensfase.

Meerdere afbrekingen

Voor één derde van de vrouwen was de abortus in 2016 niet hun eerste. Zij hebben opnieuw in hun leven voor de keuze gestaan om leven te behouden of af te breken. En kozen voor het laatste. Van dat derde deel had driekwart twee of meer zwangerschapsafbrekingen gehad. Dat geeft te denken en zal tot vervolgvragen moeten leiden. Hoe komt dat? Is er meer zicht op de kenmerken van deze groep vrouwen? Welke rol speelt de (voorlichting over) anticonceptie hier? Wat betekent het voor vrouwen om meerdere keren in hun leven te kiezen voor een abortus?

De meeste jaarrapportages van de Wet afbreking zwangerschap vinden stilletjes hun weg. Het leidt tot korte nieuwsberichten die de laatste jaren positief getoonzet zijn. De zorg voor het ongeboren leven blijft niettemin onverminderd groot. In het bijzonder gericht op tieners en vrouwen die bij herhaling een abortus hebben. De VBOK blijft zich samen met Siriz onverminderd inspannen voor moeder en kind.