“Een goede gehechtheid voorkomt gedragsproblemen bij het kind”

 

Het is één van de grootste veranderingen in het leven: het krijgen van een kind. Bij veel ouders zorgt het dan ook voor onzekere gevoelens, helemaal wanneer een zwangerschap onbedoeld is. Aan het woord is Joëlle Vink. Als maatschappelijk werker op de hulppost van Siriz in Ede helpt ze cliënten met allerlei vraagstukken.

De angst die (jonge) zwangere vrouwen ervaren om geen goede verbinding te hebben met hun kind komt meestal ergens vandaan. Joëlle: “Een groot deel van onze cliënten heeft zelf te maken met hechtingsproblemen, met name vanuit hun jeugd. Het is dan een uitdaging als je zelf ouder wordt. Dit kan invloed hebben op de interactie tussen ouder(s) en kind en vergroot het risico op gedragsproblemen bij kinderen. Een goede, veilige gehechtheid kan dit voorkomen.”

Op de hulppost in Ede werken we daarom sinds twee jaar met de methode Nurture & Play. Joëlle: “We zetten in op het versterken van de emotionele verbinding, en dus veilige hechting, tussen ouder en kind. Tijdens een sessie kijken we samen met ouders naar de signalen van hun baby. Zo krijgen ze meer inzicht in de belevings- en denkwereld van hun kind en kunnen ze ‘sensitief’ en passend reageren. Daarnaast gaan we na wat ouders ervaren aan gevoelens tijdens zwanger- of ouderschap. Zowel positief als negatief, alle gevoelens mogen er zijn.”

Gunt u onbedoeld zwangere vrouwen en jonge ouders een veilige plek bij hen in de buurt waar zij hulp krijgen bij het ouderschap? En kinderen veilig op kunnen groeien? Onze
begeleiding van jonge moeders en hun kind, zoals via Nurture and Play, wordt deels vergoed. Voor het andere deel zijn we afhankelijk van uw steun.