VBOK-bestuur luistert naar haar leden

11 nov 2019 | Redactie

Na een intensieve periode van overleg tussen VBOK-leden en het bestuur blijkt dat zij het over de doelstelling van de VBOK volmondig eens zijn: hulp aan vrouw, man en kind. Echter over de in mei 2019 voorgestelde structuurwijziging blijkt geen consensus te bestaan. Na twee ledenvergaderingen en een achterbanonderzoek kiest het bestuur ervoor om deze wijziging niet in stemming te brengen. De voorgenomen structuurwijziging blijkt niet de oplossing te zijn om de belangrijkste doelstelling, het bieden van hulp, te behalen.

Hulpverlening voorop
Marjan Haak, voorzitter: ‘Het bestuur is blij te zien dat zowel de aanwezige leden tijdens de algemene ledenvergadering, als de respondenten van het online achterbanonderzoek, de hulp die Siriz biedt voorop zetten. Want één ding is voor het bestuur duidelijk: hulpverlening aan vrouw, man en kind bij onbedoelde zwangerschap is en blijft de kerntaak.’
Voor zowel de VBOK als Siriz geldt dat zij haar werk wil blijven doen vanuit christelijke waarden en haar visie op de waarde van het menselijk leven, ook het ongeboren leven.

Herbezinning op profiel
Het bestuur zal zich de komende tijd gaan bezinnen op de koers van de vereniging en het ontwikkelen van een duidelijker profiel van beide organisaties. Daarbij heeft het versterken van het unieke aanbod van Siriz prioriteit. De financiële situatie van beide organisaties dwingt ook tot keuzes; er is geen mogelijkheid alles in dezelfde mate te blijven doen. De VBOK zal zich daarom concentreren op het werven van financiële middelen om het werk van Siriz mogelijk te maken. Met andere organisaties is de VBOK in gesprek over een passende rolverdeling in het maatschappelijke debat over medisch-ethische onderwerpen. De voorgenomen structuurverandering is daarom nu niet aan de orde.

Raadpleging leden
Het VBOK-bestuur hecht veel waarde aan de mening van de leden. Bovenstaande onderwerpen zullen daarom regelmatig aan bod komen in ledenvergaderingen en achterbanonderzoeken.