ALV 2024

De Algemene Leden Vergadering van de VBOK zal gehouden worden op 4 juni 2024 om 19.00 uur. Locatie: Online via Teams, de link wordt gemaild naar de leden die zich hebben aangemeld. U kunt zich hieronder aanmelden. Dat kan tot 3 juni 2024.

Agenda
De agenda voor deze vergadering is als volgt:

  1.  Opening
  2.  Agenda – ter vaststelling
  3. Notulen ALV november 2023
  4. Jaarverantwoording 2023
  5. Beleidsjaarplan 2024
  6. Samenstelling bestuur VBOK
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Opgeven Algemene Ledenvergadering

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.