1 op de 7

1 op de 7

De cijfers op een rijtje

In Nederland werden in 2015 30.803 zwangerschappen afgebroken. Dat zijn 158 abortussen per 1000 levendgeborenen: 1 op de 7 dus.

Een klein deel (4,6%) van de zwangerschapsafbrekingen vindt plaats op basis van de resultaten van prenataal onderzoek. Als daaruit blijkt dat het kindje bijvoorbeeld een open ruggetje of het syndroom van Down heeft, kiezen ouders steeds vaker voor een abortus. De overige 95% heeft een andere reden om te kiezen voor een abortus.

De realiteit achter een abortus is vaak complex. Daarom is ondersteuning van vrouwen die te maken hebben met een onbedoelde zwangerschap essentieel. In de maatschappij is de keuze voor een abortus algemeen geaccepteerd. Daar willen we ons niet bij neerleggen! De VBOK komt op voor de bescherming van het ongeboren leven.

Aantal zwangerschapsafbrekingen 30.803
Abortuscijfer (aantal zwangerschapsafbrekingen per 1000 vrouwen 15-45 jaar) 8,6
Abortusratio (aantal zwangerschapsafbrekingen per 1000 levendgeborenen) 158
Zwangerschapsduur bij de afbreking
Eerste trimester t/m 12 weken 25.064
Tweede trimester 13-24 weken 5.731
Zwangerschapsafbrekingen bij tieners 3.079
Zwangerschapsafbreking op basis van resultaten prenataal onderzoek 4,6%

Jaarrapportage 2015 van de Wet afbreking zwangerschap, Inspectie voor de Gezondheidszorg, MinVWS, feb. 2017

 

Direct doneren