In Nederland worden elk jaar meer dan 30.000 ongeboren levens afgebroken. Gemiddeld zijn dat er ruim 80 per dag! Met jouw steun kun je bijdragen aan preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap.

Met het inzenden van dit formulier (m.u.v. een eenmalige gift) word je lid van de VBOK. Na aanmelding heb je 14 dagen bedenktijd. Je geeft middels dit formulier toestemming voor afschrijving van ten minste de minimum contributiebijdrage (nu: € 1,88 per maand of € 22,50 per jaar). Tevens wordt hiermee toestemming gegeven aan de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind, incassant-ID: NL63ZZZ405309800000, om tot wederopzegging doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar je bank om het aangegeven bedrag van je rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving, kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.